5ος αγώνας Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2018 – Σέρρες 9/12

Το Αθλητικό Σωματείο Λ.Α.Μ.Σ.  διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2018, που θα διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου στην πίστα Motocross του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

5ος αγώνας ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΧ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

Πίστα Σερρών 9 Δεκεμβρίου 2018

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Λ.Α.Μ.Σ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου στην πίστα Motocross του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2018

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Λιούγκας Άρης

Μέλος: Βουζούκας Νικόλαος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αγωνοδίκες : Θ.Α.

Αλυτάρχης: Θ.Α.

Θα τοποθετηθούν μετά από το σεμινάριο στελεχών που θα διεξαχθεί στις 5/12/2018 στις Σέρρες.

 

Τεχνικός Έφορος: Θ.Α.

Γραμματεία: Καραγιάννη Πολυξένη

Έκδοση Αποτελεσμάτων: infomega – S-timing

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: www.amotoe.gr.

(τηλ. Σωματείου 6985077030 – μόνο σε έκτακτη ανάγκη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 30/11/2018

Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 7/12/2018 ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Σάββατο 8/12/2018 ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 8/12/2018 από 13.00 έως 16.00

και Κυριακή 9/12/2018 από 07:10 έως 08:10

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 8/12/2018 από 13.00 έως 16.00

και Κυριακή 9/12/2018 από 07:10 έως 08:10

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 9/12/2018 ώρα 08:15 στον χώρο της γραμματείας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 9/12/2018 ώρα 08:30

Έναρξη αγώνων Κυριακή 9/12/2018 ώρα 11:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 9/12/2018 ώρα 17:15

Απονομή επάθλων: Κυριακή 9/12/2018 ώρα 17:35

Ο αγώνας διεξάγεται μαζί με τον αγώνα για το Mediterranean MX Trophy 2018

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 60 ευρώ και για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85 – ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα 14.00 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ), όπως επίσης και αθλητές από 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτες 2Τ, τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

EXPERT: Αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2018 καθώς και οι Πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος 2017. Φόντα αντίστοιχα με τη κατηγορία στην οποία ανταποκρίνεται η μοτοσυκλέτα συμμετοχής ή ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσαν στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν. Οι αθλητές της κατηγορίας θα αγωνιστούν μαζί με τους αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα για το Mediterranean Trophy 2018. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες. Στην περίπτωση που το σύνολο των αθλητών του Mediterranean Trophy και της κατηγορίας Expert ξεπερνούν τους 40 (θέσεις στη μπάρα) τότε οι αθλητές άλλων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Mediterranean Trophy θα συμμετέχουν κανονικά στις κατηγορίες τους αλλά χωρίς βαθμολογία.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Αυτοκινητοδρομίου Σερρών η οποία έχει μήκος 1700μ, ελάχιστο πλάτος 9μ, με μαλακό χώμα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσυκλετών θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών ως εξής : ΕXPERT, MX85, MX65, MX2, ΜΧ1, OPEN

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής (60 ευρώ), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (120 ευρώ). Οι αθλητές των επιδοτούμενων στο παράβολο συμμετοχής κατηγοριών (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο ένστασης / έφεσης με τις άλλες κατηγορίες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσβαση στην πίστα motocross του αυτοκινητοδρομίου θα βρείτε εδώ:www.serrescircuit.gr.

Συντεταγμένες GPS   (Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών)

41° 4′ 21.839″N
23° 30′ 51.237″E

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ξενοδοχείο Elpida resort & spa Έξοχων 12 τηλ. 23210 20000 fax 23210 62222

e-mail: res@elpidahotel.eu

Ξενοδοχείο Elpida city Λεωφ. Μεραρχίας 66 τηλ.23210 59311 Fax 23210 36301

e-mail: elpidaht@otenet.gr

Φίλιππος Ξενία: Αγίας Σοφίας 1, Σέρρες 621 22 Τηλέφωνο: 2321 099360

Hotel Acropol 5 Km Serres-Thessaloniki Nat. Road, Serres 621 00 Τηλέφωνο: 2321 078880

Hotel Alexander Λευκώνας 621 00 Τηλέφωνο: 2321 078777

Hotel Siris Λευκώνας 621 00 Τηλέφωνο: 2321 038200

Γαλαξίας:Π. Τσαλδάρη 1, Σέρρες 621 23Τηλέφωνο: 2321 099650

Hotel Elena Τσαλοπούλου 7, Σέρρες 621 22Τηλέφωνο: 2321 024287

Hotel Metropolis Διον. Σολωμού 49 546 24Τηλέφωνο: 2321 063065

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικό ωράριο των δύο ημερών.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για όλους εμπλεκόμενους στον αγώνα να γίνει πιστή εφαρμογή του ωραρίου.

   

 

 
SATURDAY
13:00 – 16:00 ALL TECHNICAL CONTROL AND VERIFICATION 3 HOURS
13:00   CIRCUIT CONTROL  
15:00   MEETING WITH ORGANIZERS  
16:00   SECOND CIRCUIT CONTROL (IF NECESSARY)  
SUNDAY
05:00 – 07:30   TRACK WATERING  
07:10 – 08:10 ALL TECHNICAL CONTROL AND VERIFICATION 1 HOUR
8:10   JURY MEETING  
8:15 ALL RIDERS BRIEFING  
8:20 MEDITERRANEAN TROPHY MX1-MX2 WAITING ZONE  
8:30 MEDITERRANEAN TROPHY MX1-MX2 QUALIFYING PRACTICE + START PRACTICE 20 MIN
8:50 MX85 WAITING ZONE  
8:55 MX85 QUALIFYING PRACTICE + START PRACTICE 15 MIN
9:10 MX65 WAITING ZONE  
9:15 MX65 QUALIFYING PRACTICE + START PRACTICE 15 MIN
9:30 MX2 WAITING ZONE  
9:35 MX2 QUALIFYING PRACTICE + START PRACTICE 20 MIN
9:55 MX1 WAITING ZONE  
10:00 MX1 QUALIFYING PRACTICE + START PRACTICE 20 MIN
10:20 OPEN WAITING ZONE  
10:25 OPEN QUALIFYING PRACTICE + START PRACTICE 20 MIN
       
10:50 MEDITERRANEAN TROPHY MX1-MX2 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
11:00 MEDITERRANEAN TROPHY MX1-MX2 RACE 1                                     25+ 2 LAPS
11:35 MX85 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
11:40 MX85 RACE 1                                     15 + 2 LAPS
12:05 MX65 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
12:10 MX65 RACE 1                                 12+ 2 LAPS
12:30 MX2 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
12:35 MX2 RACE 1                                     20+ 2 LAPS
13:05 MX1 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
13:10 MX1 RACE 1                                   20+ 2 LAPS
13:30 OPEN WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
13:35 OPEN RACE 1                                   15 + 2 LAPS
       
14:00 MEDITERRANEAN TROPHY MX1-MX2 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
14:05 MEDITERRANEAN TROPHY MX1-MX2 RACE 2                               25+ 2 LAPS
14:40 MX85 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
14:45 MX85 RACE 2                                     15 + 2 LAPS
15:10 MX65 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
15:15 MX65 RACE 2                                 12+ 2 LAPS
15:25 MX2 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
15:40 MX2 RACE 2                                     20+ 2 LAPS
16:10 MX1 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
16:15 MX1 RACE 2                                   20+ 2 LAPS
16:45 OPEN WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
16:50 OPEN RACE 2                                   15 + 2 LAPS
17:25   JURY MEETING  
17:35 ALL PRIZE GIVING CEREMONY  

 

Ο αγώνας προσμετρά και στο MOTOCROSS MEDITERRANEAN TROPHY, για τον οποίο αγώνα έχει εκδοθεί χωριστός ειδικός κανονισμός.

Ο παραπάνω ειδικός κανονισμός περιέχει οκτώ άρθρα καθώς και έναν αναλυτικό πίνακα ωραρίων. Για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω είναι υπεύθυνος ο διοργανωτής καθώς και κάθε ορισμένο από την ομοσπονδία στέλεχος.

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner