Με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου οι οδηγοί θα μπορούν να οδηγούν και μηχανές μέχρι 125 κυβικά

Continue reading Με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου οι οδηγοί θα μπορούν να οδηγούν και μηχανές μέχρι 125 κυβικά