Ανάκληση VESPA GTS 300 για αντικατάσταση υγρών φρένου και εξαέρωση του κυκλώµατος πέδησης

Ανάκληση µοτοσικλετών PIAGGIO µοντέλο VESPA GTS 300 για αντικατάσταση υγρών φρένου και εξαέρωση του κυκλώµατος πέδησης

 H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών PIAGGIO µοντέλο VESPA GTS 300.

Η ανάκληση αφορά σε 748 οχήµατα, παραγωγής από 03.10.2018 έως 05.07.2019.
Στα εν λόγω οχήµατα ενδέχεται να υπάρχει µη συµµόρφωση της επιφανειακής επεξεργασίας γαλβανισµού ενός µικρού στοιχείου των τερµατικών των σωλήνων φρένου, η οποία µπορεί να προκαλέσει παρατεταµένη διαδροµή στη µανέτα του φρένου. Η περιγραφόµενη κατάσταση µπορεί να παρουσιαστεί µόνο έπειτα από µεγάλη περίοδο µη χρήσης του οχήµατος.

Μέχρι σήµερα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω µοτοσικλετών, έχουν ενηµερωθεί εγγράφως  µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου PIAGGIO σε όλη την Ελλάδα για να γίνει αντικατάσταση υγρών φρένου και εξαέρωση του κυκλώµατος πέδησης, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της PIAGGIO HELLAS (τ. 210-7572100, email piaggiohellas@gr.piaggio.com). Επίσης στην ιστοσελίδα Vespa.com υπάρχει ειδική ενότητα, όπου ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αυτόνοµα αν το όχηµά του συµµετέχει ή όχι σε µια καµπάνια ανάκλησης.

Related Posts