Πως κινήθηκε η Ελληνική αγορά μοτοσυκλέτας στα χρόνια της πανδημίας

Η Ελληνική Αγορά Μοτοσυκλέτας την 10ετία της κρίσης (2010-2019). 

Η αγορά μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα της κρίσης. Που βαδίζει την τελευταία δεκαετία (2008-2018) και ποιο είναι το μέλλον της;