Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας από τη Μεγάλη Δευτέρα – Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται

Επιστροφή διπλωμάτων και πινακίδων μόνο για παράνομες σταθμεύσεις, ενόψει Εορτών

Επιστροφή διπλωμάτων, αδειών και πινακίδων λόγω Εορτών

Επιστροφή διπλωμάτων, αδειών και πινακίδων λόγω Εορτών!