Η FIM αφαίρεσε την άδεια του Romano Fenati για το 2018

Η Dorna και η FIM, θέλουν τον Fenati πίσω στους αγώνες

Ο Fenati κινδυνεύει να διωχθεί ποινικά από την Ιταλική Δικαιοσύνη