Αλλαγές και Νέοι όροι για τα Ιστορικά Οχήματα 

Ελευθέρα θα κυκλοφορούν τα ιστορικά οχήματα μετά το 1970 με νέα Υπουργική απόφαση

Αυτές θα είναι οι ρυθμίσεις για τα Ιστορικά Οχήματα

Η οδηγία της ΕΕ για τα Ιστορικά Οχήματα σε ισχύ από τον Μάιο του 2018

Προτάσεις των τεσσάρων Ομοσπονδιών για την κυκλοφορία των Ιστορικών οχημάτων