ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1oυ αγώνα Scramble Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κ. Μακεδονίας – Λαγκαδάς

1oς αγώνας Scramble Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κ. Μακεδονίας – Λαγκαδάς 9/9/2018

Πρόγραμμα Αγώνων Scramble 2018 – Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

1ος Αγώνας Scramble Περιφερειακού Πρωταθλήματος Δυτικής Μακεδονίας 2018

MotOFFtour 2018 στα βουνά της Μακεδονίας & της Θράκης

5ος Αγώνας Scramble Περιφερειακού Πρωταθλήματος Δυτικής Μακεδονίας 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ου Αγώνα Πανελλήνιου Πρωτ. Scramble & 4ου Δυτικής Μακεδονίας – Ηπείρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου Αγώνα Scramble Περιφερειακού Κεντρικής Μακεδονίας 2017

4ος Αγώνας Πανελλήνιο Πρωτ. Scramble – 4oς Αγώνας Περιφερειακού Scramble Δυτικής Μακεδονίας – Ηπείρου 2017

3ος Αγώνας Scramble Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κ.Μακεδονίας 2017