17η Πανελλήνια Συνάντηση Hellas Transalp Club – Καστροσυκιά Πρέβεζας 3-5/6/2017

6η Πανελλήνια Συνάντηση TDM HELLAS – 11-12-13 Σεπτεμβρίου 2015

8η Πανελλήνια Συνάντηση VStrom Hellas Club