3ος αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Trial 14-10-2018

3ος αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος TRIAL – 5/11/2017 – Ρίζωμα Τρικάλων

1ος αγώνας Πρωτ. Scramble Κεντρικής Ελλάδος 15/5/2016

2ος αγώνας Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble Κεντρικής Ελλάδος – 17 Μαΐου 2015