27 February 2024
Scramble 2023

3ος Αγώνας Παγκρήτιου  Κυπέλλου SCRAMBLE 2022-2023 – Αρκαλοχώρι 12/3/2023 – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το αθλητικό σωματείο Αγωνιστικός Σύλλογος διοργανώνει τον 3ο Αγώνα του Παγκρήτιου  Κυπέλλου SCRAMBLE για το έτος 2022-2023 που θα γίνει την Κυριακή 12 Μαρτίου στο Αρκαλοχώρι.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ SCRAMBLE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
3ος Αγώνας, Αρκαλοχωρι 12/03/2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ
Το αθλητικό σωματείο Αγωνιστικός Σύλλογος Ηρακλείου μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε
διοργανώνει την Κυριακή 12 Μαρτίου τον 3ο Αγώνα του Παγκρήτιο Κύπελλο SCRAMBLE
για το έτος 2022-2023.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
– τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
– τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
– τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων Scramble της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε
– την Προκήρυξη Αγώνων Scramble της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2022
– τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό
– τα Πληροφοριακά Δελτία που τυχόν εκδοθούν.
– το υγειονομικό πρωτόκολλο όπως αυτό ισχύει την τρέχουσα περίοδο

Click to access ΑΜΟΤΟΕ_ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.pdf

ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΑ:
Τα Paddock του αγώνα θα είναι στην περιοχή της Αρκαλοχωριου.
Γραμματεία και Χώρος Τεχνικού Ελέγχου – Park – Ferme, στο ίδιο μέρος με
συντεταγμένες 35° 7'29.05"N , 25°17'16.23"E
ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 23/2/2023
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 10/3/2023 ώρα 24:00 εμπρόθεσμες (2 μέρες πριν τον Τ.Ε.)
11/3/2023 ώρα 24:00 εκπρόθεσμες (1 μέρα πριν τον Τ.Ε.)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 08:00 έως 10:00
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΩΝ: 10:30- 10:45
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 10:30- 10:45
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ: 12:00 δοκιμαστικός γύρος και o αγώνας S3
13:00 δοκιμαστικός γύρος και o αγώνας S1-S4 με αυτή την σειρά ανά
30’’ έως 1’ διαφορά

14:00 δοκιμαστικός γύρος και o αγώνας S2-S5 με αυτή την σειρά ανά
30’’ έως 1’ διαφορά
Το ωράριο, η σειρά και οι κατηγορίες των ανωτέρω εκκινήσεων μπορεί να αλλάξουν ή και
να συμπτυχτούν μετά την οριστική λήξη των συμμετοχών.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 15’ μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ: 30’ μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων τα οποία και
οριστικοποιούνται.
ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Πρόεδρος / Μέλη Βαρδιαμπαση Κατερινα
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Διακάκης Νίκος
Αγωνοδίκης: Πετράκης Γιάννης
Αλυτάρχης: Σταυρουλάκης Γεώργιος
Γραμματεία Αγώνα: Μανιαδής Μάνος email: asihellas@gmail.com
Τεχνικός Έφορος: ΘΑ
Έφορος Αποτελεσμάτων: PROACTION
Ιατρός Αγώνα: ΘΑ
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 4 χιλιόμετρα περίπου σε αραιή δασική έκταση, οριοθετημένη με κορδέλες
σήμανσης..χώμα, ελάχιστη πέτρα, λάσπη αναλόγως καιρικών συνθηκών.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
[Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 80€ και επιβαρύνεται με 20€ σε περίπτωση
εκπρόθεσμης δήλωσης συμμετοχής και δηλώνεται μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος δηλώσεων συμμετοχής της ΑΜΟΤΟΕ
Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη
αποδοχή και γνώση του παρόντος ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού του
2021 της ΑΜΟΤΟΕ.
Για να συμμετέχει αθλητής ΠΡΕΠΕΙ να είναι εγγεγραμμένος και να φαίνεται στο
ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης συμμετοχών της ΑΜΟΤΟΕ και να φέρει την Κάρτα Υγείας
Αθλητή εν ισχύ. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η
μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των
τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην
κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.
Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Scramble
2021. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα.
Κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν
σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό
κανονισμό όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη
την ευθύνη του.
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARK-FERME)
Στον χώρο του park ferme η μοτοσυκλέτα θα εισέρχεται από τον ίδιο τον αθλητή και θα
τοποθετείται στον χώρο που θα υποδεικνύεται από τον κριτή του park ferme.

Οι μοτοσυκλέτες μετά το τέλος του αγώνα, βγαίνουν από το Park-Ferme μόνο από τον
αθλητή. Οι μοτοσυκλέτες δεν βγαίνουν από μηχανικούς ή άλλα άτομα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 S1 (101-199) Δίχρονες έως 175cc και τετράχρονες έως 250cc.
 S2 (201-299)Δίχρονες από 175cc και άνω και τετράχρονες από 250cc και άνω.
 S3 (301-399) Αθλητές ηλικίας άνω των 40 ετών, συμπληρωμένα πριν την 1η Ιανουαρίου του
έτους του Πρωταθλήματος. Ανεξαρτήτως κυβισμού.
 S4 (401-499)  Αθλητές που έβγαλαν αθλητικό δελτίο για πρώτη φορά από το 2019 και μετα).
Ανεξαρτήτως κυβισμού.
 S5 (501-599)  Αθλητές που έχουν πάρει βαθμούς σε αγώνες πανελλήνιων πρωταθλημάτων
scramble-motocross . Ανεξαρτήτως κυβισμού

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events