4ος Αγώνας ΜΧ – Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος 2019 – Ιεράπετρα 3/11/2019

Το Αθλητικό Σωματείο Λέσχη Μοτοσικλετιστών Αγίου Νικολάου (ΛΕ.Μ.Α.Ν), διοργανώνει τον  4ο  αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου  Ελλάδος  2019, που θα διεξαχθεί στις  03/11/2019  στην πίστα motocross Μεσελέρων του Δήμου Ιεράπετρας.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4Ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ MOTOCROSS 2019

                       ΠΙΣΤΑ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΛΕ.Μ.Α.Ν.)

                                                                            ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Λέσχη Μοτοσικλετιστών Αγίου Νικολάου (ΛΕ.Μ.Α.Ν) μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον  4ο  αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου  Ελλάδος  2019.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  03/11/2019  στην πίστα motocross Μεσελέρων του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος  2019

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:  Βρέντζος Παναγιώτης 

Μέλη: Μιχάκης Γιάννης-Καφετζάκης Κωνσταντίνος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Μανωλάκης Ιωάννης

Αγωνοδίκες : Καραμάντουλας Χάρης – 2ος Αγωνοδίκης Θ/Α

Αλυτάρχης: Αθηναίος Τάσος

Τεχνικός έφορος : Βρέντζος Παναγιώτης

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα : Στεφανάκης Νικόλαος & ΙΝΤERSALONICA

Πληροφορίες:   www.amotoe.gr.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή  25/10/2019

Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών: Πέμπτη 31/10/2019  ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 01/11/2019  ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 3/11/2019 από 07:30 έως 09:00

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 3/11/2019  από 07:30 έως 09:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 22/9/2019  ώρα 09:00 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή   3/11/2019 ώρα 09:10

Έναρξη αγώνων: Κυριακή  3/11/2019 ώρα 11:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή  03/11/2019  ώρα  18.00

Απονομή επάθλων: Κυριακή  22/9/2019  ώρα 18.30

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2019

– Ο κάθε αθλητής οφείλει να προσκομίσει υποχρεωτικά την κάρτα υγείας. Χωρίς αυτήν δεν δύναται να εκκινήσει, ακόμη και αν είναι  δηλωμένος στο σύστημα.

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, ΜΧ-EXPERT, ΜΧ-OPEN, ΜΧ-Senior, ορίζεται στα 60 ευρώ και για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85– ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 31/10/2019 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

  • ΜΧ1 :Αθλητές 16 ετών και άνω.Μοτοσυκλέτες με τροχούς21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό290 – 450 κ.ε. (4Τ).Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

 

  • ΜΧ2 :Αθλητές 15 ετών και άνω.Μοτοσυκλέτες με τροχούς21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ).Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

 

  • ΜΧ2Τ :Αθλητές 13-18 ετών.Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε .Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεταιταυτόχρονα με τηνΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2.

 

 

  • ΜΧ65 :Αθλητές 8 – 12 ετών.Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε.(Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται).Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

 

  • ΜΧ85 :Αθλητές 11-15 ετών.Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ)ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ).Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

 

 

  • ΜΧ-ΟΡΕΝ :Αθλητές γεννημένοι από το 1983 και πριν.Μοτοσυκλέτες με τροχούς21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε(2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ).Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

 

  • ΜΧ-SENIOR :Αθλητές γεννημένοι από το 1969 και πριν.Μοτοσυκλέτες με τροχούς21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε(2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Μπλεφόντα – Κίτρινοι αριθμοί.Η κατηγορία θα διεξάγεταιταυτόχρονα με την ΟΡΕΝ κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΟΡΕΝ.

 

 

  • ΜΧ-EXPERTΑυτοτελείς αγώνεςγια αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε(2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ).Συμμετέχουναθλητές βάση των περιορισμών της προκήρυξης. Χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι χρωματισμοί των φόντων της κατηγορίας της μοτοσυκλέτας τους. Στους αθλητές της κατηγορίας θα απονέμονται έπαθλα σε κάθε αγώνα αλλά ηκατηγορία δεν προσμετρά βαθμολογικά σε κανένα θεσμό.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Μεσελέρων του Δήμου Ιεράπετρας η οποία έχει μήκος 1300μ  ελάχιστο πλάτος  6μ  και είναι : μέτριο προς σκληρό χώμα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο 4ο – 5ο -6ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

παρουσία των βραβευομένων αθλητών στην τελετή απονομής των επάθλων, είναι υποχρεωτική. Αναίτια απουσία και χωρίς ενημέρωση, μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στον αθλητή.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής (60 ευρώ), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (120 ευρώ). Οι αθλητές των επιδοτούμενων στο παράβολο συμμετοχής κατηγοριών (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο ένστασης / έφεσης με τις άλλες κατηγορίες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

– για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

– κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

– για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

– για κάθε άλλο λόγο, αμέσως μετά τη στιγμή που αυτός γίνει αντιληπτός

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

 

 

 

 

      

 

                              

   
    ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS Ν.ΕΛΛΑΔΑΣ 2019  
    4ος Αγώνας  
       3/11/2019–ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ

 

       
   
     
07:45- 09:00 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
08:50 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
     
08:55 MX1 – EXPERT ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:00 – 9:20 MX1 – EXPERT ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
09:15 MX85 ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:25 – 9:40 MX85 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
09:40 MX65 ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:45 – 10:00 MX65 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
09:55 MX2 – MX2T ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:05 – 10:25 MX2 – MX2T ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
10:20 OPEN-SENIOR ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:30 – 10:50 OPEN-SENIOR ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
     
10:55 MX85 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:05- 11:30 MX85 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
11:30 MX65 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:35-11:55 MX65 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
11:55 MX1 – EXPERT ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:05- 12:35 MX1 – EXPERT Α’ ΣΚΕΛΟΣ
12:35 MX2 – MX2T ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:45- 13:15 MX2 – MX2T Α’ ΣΚΕΛΟΣ
13:15 OPEN-SENIOR ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:25- 13:50 OPEN-SENIOR Α’ ΣΚΕΛΟΣ
13:50 MX85 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:00 – 14:25 MX85 B’ ΣΚΕΛΟΣ
14:25 MX65 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:35- 14:55 MX65 B’ ΣΚΕΛΟΣ
     
15:00-15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΙΣΤΑΣ
     
15:35 MX1 – EXPERT ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:45 – 16:15 MX1 – EXPERT B’ ΣΚΕΛΟΣ
16:15 MX2 – MX2T ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:25-16:55 MX2 – MX2T B’ ΣΚΕΛΟΣ
16:55 OPEN-SENIOR ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:05-17:25 OPEN-SENIOR B’ ΣΚΕΛΟΣ
     
18:00   ΑΠΟΝΟΜΕΣ