21 May 2024
Enduro 2018

6ος Αγώνας Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου και Νοτίου Ελλάδος 2018

6ος Αγώνας Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου και Νοτίου Ελλάδος 2018

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ημερ/νία διεξαγωγής: 2 Δεκεμβρίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Έναρξη εγγραφών:      Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών:          Παρασκευή 30 Νοεμβρίου ώρα 24:00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών:          Σάββατο1 Δεκεμβρίου ώρα 24:00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου από 07:30 έως 10:00

Δημοσίευση συμμετοχών, λίστας εκκίνησης:

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου2018 και ώρα 21:00.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου ώρα 11:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 2 Δεκεμβρίου μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη.

Απονομές επάθλων: Κυριακή 2 Δεκεμβρίου μισή ώρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι απονομές και των Πρωταθλημάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος έτους 2018.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο «Κτήμα Χαλίλη», το οποίο βρίσκεται 500 μέτρα δυτικά του χώρου του αγώνα επάνω στον δρόμο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος :     Αντώνης Πετσίνης
Μέλος :          Βάιος Τσιόπουλος

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Νίκος Γεροντάκης

Αγωνοδίκης: Δημήτρης Μπαλακτσής
Αγωνοδίκης: Θεόδωρος Διδάγγελος

Αλυτάρχης:     Αντώνης Πετσίνης
Γραμματεία Αγώνα: Ευάγγελος Μανώλης
Τεχνικός Έφορος: Ιωάννης Θυμιόπουλος
Έφορος Αποτελεσμάτων: ΛΑΜΣ
Έκδοση Αποτελεσμάτων: ΛΑΜΣ
Ιατρός Αγώνα: Ιατρός INTERSALONICA
Επιθεωρητής διαδρομής: Ιωάννης Θυμιόπουλος

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο «Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Καρδίτσας Σ.Μ.Ο.Κ.»,μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει τον 6οαγώνα Πρωταθλήματος ENDUROΒορείου και Νοτίου Ελλάδοςγια το έτος 2018. Οι αγώνες θα προσμετρήσουν αντίστοιχα στο Πρωτάθλημα ENDUROΒορείου και Νοτίου Ελλάδος 2018.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:
-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
-τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
-τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2018
-την προκήρυξη αγώνων Enduro της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2018
-τον παρόντα ειδικό κανονισμό
-τα πληροφοριακά δελτία.

 

ΑΡΘΡΟ 2.ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΑΠΛΕΣ –ΕΙΔΙΚΕΣ

Περιγραφή – Διάρκεια – Σήμανση – Ανεφοδιασμοί

 

ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην τοποθεσία «ΝΙΖΕΡΟ» της κοινότητας Φαναρίου του Δήμου Μουζακίου, στο 12ο περίπου χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρδίτσας- Μουζακίου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στην είσοδο του συγκεκριμένου χώρου σε σημείο που θα υποδείξει ο Αλυτάρχης του αγώνα.

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:

Η διαδρομή του αγώνα είναι κυκλικού τύπου και το συνολικό μήκος είναι 130 χλμ. και ολοκληρώνεται μετά από τρεις κύκλους των 42 χιλιομέτρων, συν την ειδική διαδρομή στο τέλος. Ο κάθε κύκλος αποτελείται από μία ειδική και μία απλή διαδρομή εναλλάξ (όπως φαίνεται παρακάτω), για όλες τις κατηγορίες, εκτός των κατηγοριών ΕW και Ε-Hobby, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν έναν κύκλο.

 

Η ροή των διαδρομών του αγώνα έχει ως εξής:

 

 

1η ειδική διαδρομή

Απλή κυκλική διαδρομή

2η ειδική διαδρομή

Απλή κυκλική διαδρομή 2η φορά

3η ειδική διαδρομή

Απλή κυκλική διαδρομή 3η φορά

4η ειδική διαδρομή

Τερματισμός

 

Μήκη διαδρομών:

Ειδική διαδρομή μήκος 5 χλμ

Απλή διαδρομή μήκος 37χλμ

 

Σηματοδότηση.

Τα σήματα που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα είναι τα εξής:

Κορδέλες στην ειδική διαδρομή, διαφορετικό χρώμα αριστερά –δεξιά.

Σωστή πορεία

Λάθος πορεία

Προσοχή κίνδυνος

Στροφή δεξιά

Στροφή αριστερά

Στοπ

 

Δείγματα των σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα θα είναι σε εμφανές σημείο στον χώρο της εκκίνησης και είναι τυποποιημένα από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

 

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Οι αθλητές, μαζί με την ομάδα τους, θα είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά κανίστρων στο σημείο που θα τους υποδείξει ο διοργανωτής.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες των αγώνων είναι όπως αναφέρονται στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Το παράβολο της συμμετοχής ορίζεται:

 

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, ΕΕ, ΕΗ 60€

Κατηγορίες ΕW, ΕJunior, ΕSprint     20€

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 € επιπλέον και δηλώνονται επίσης μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι εμπρόθεσμες συμμετοχές των αθλητών θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή  30 Νοεμβρίου 2018 στις 24:00.

Εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται Δεκτές έως το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 24:00.

Οι λίστες εκκίνησης θα σχηματιστούν από τις εμπρόθεσμες συμμετοχές. Οι αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή εκπρόθεσμα θα εκκινήσουν τον αγώνα μετά τον τελευταίο αναβάτη της λίστας εκκίνησης του πρωταθλήματος που συμμετέχουν.

 

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν

Την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας τους

Την άδεια οδήγησης.

Την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ.

(Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων).

 

Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 07.30 και θα κλείσει την 10:00.

 

ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ

 

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Enduro 2018. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα. Επίσης κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό Enduro 2018 όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

 

ΑΡΘΡΟ 6.Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Εφόσον μάλιστα αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ. θα υποστεί περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARKFERME)

Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι κοινές με τις ώρες λειτουργίας του τεχνικού ελέγχου. Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του parkferme η μοτοσυκλέτα θα εισέρχεται από τον ίδιο τον αθλητή και θα τοποθετείται στον χώρο που θα υποδεικνύεται από τον κριτή του parkferme.

Στον χώρο του parkferme απαγορεύονται,με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα, τα κάτωθι:

Να τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας της μοτοσυκλέτας

Να αγγίζεται η μοτοσυκλέτα άλλου αναβάτη ή και του ιδίου εκτός από την στιγμή της εισόδου-εξόδου όπου και την σπρώχνουν.

Το κάπνισμα.

Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού.

Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι μοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται μετά τον τερματισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα δοθεί στο σημείο που θα υποδείξει ο Αλυτάρχης του αγώνα.

Επίσημη ώρα του αγώνα ορίζεται από σύστημα GPS και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο ή τρείς αναβάτες ανάλογα με τις συμμετοχές του αγώνα. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει ποινή 60΄΄ για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με ποινή 10΄΄. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά της εκκίνησης θα ανακοινωθεί την Κυριακή μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου και θα είναι ως εξής: ΕΕ, Ε3, Ε1, Ε2, ΕJ, EVeterans, ESprint. Οι αγωνιζόμενοι στο Πρωτάθλημα Βορείου και Νοτίου θα ξεκινάνε παράλληλα: (Ο 1ος στην βαθμολογία Ε3 Βορείου, μετά ο 1ος στην βαθμολογία Ε3 Νοτίου, 2ος στην Ε3 Βορείου, μαζί με τον 2ο Ε3 Νοτίου κ.ο.κ.)

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η Ενημέρωση των αγωνιζομένων είναι υποχρεωτική και θα γίνει την Κυριακή μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

 

Ο τερματισμός θα γίνει στο σημείο που θα υποδείξει ο Αλυτάρχης του αγώνα. Κατά τον τερματισμό δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του parkferme θα αποκλείονται από τον αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα, Τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους.

 

Επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι τελικές απονομές και των Πρωταθλημάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος έτους 2018.

 

Η απονομές θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο «Κτήμα Χαλίλη», το οποίο βρίσκεται 500 μέτρα δυτικά του χώρου του αγώνα επάνω στον δρόμο.

 

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στην Γραμματεία του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως περιπτώσεως.

 

Ο παρόν ειδικός κανονισμός έχει 13 άρθρα και ο οργανωτής είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόλυτη τήρησή του.

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events