6ος Αγώνας Serres offroad Premio 2016 – Λευκώνας Σερρών 27/11/2016

Η Λ.Α.Μ.Σ., διοργανώνει τον 6ο αγώνα του SERRES OFFROAD PREMIO 2016, στην περιοχή Λευκώνας Σερρών, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 serres-offroad-premio-2016poster

6ος Αγώνας Serres offroad Premio 2016

Ειδικός ΚανονισμόςΑΡΘΡΑ

Ειδικός    Κανονισμός

1. Έναρξη εγγραφών

2. Λήξη εγγραφών.

3. Έλεγχος εξακρίβωσης

4. Τεχνικός έλεγχος

Δευτέρα Παρασκευή Κυριακή Κυριακή 21/11/2016

25/11 ώρα 24:00

27/11 ώρα 08:30 – 09:30

27/11 ώρα 08:30 – 10:25

5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Κυριακή 27/11 ώρα 10:30
6. Ενημέρωση αγωνιζομένων

7. Έναρξη αγώνα.

Κυριακή

Κυριακή

27/11 ώρα 10:35

27/11 ώρα 11:00

  1. 8. Τελικός τεχνικός έλεγχος. Μετά τη λήξη του αγώνα και 30 λεπτά στο χώρο

επιτηρούμενης στάθμευσης

  1. 9. Δημοσίευση αποτελεσμάτων. 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, στη

Γραμματεία

  1. 10. Απονομή επάθλων Μετά τη λήξη του αγώνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ :  ΛΑΜΣ

Η γραμματεία θα λειτουργεί στο χώρο του αγώνα. Επικοινωνία

Τηλ. /ΦΑΧ.                2321039044

Κιν.                              6944552345 κ. Βουδούρης

6973206474 κ. Πούφτας

Site:                                www.lams.gr

e-mail :                          info@lams.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:                                                                                                               Λιούγκας Άρης

ΣΤΕΛΕΧΗ

Αγωνοδίκες

Πρόεδρος:

Μέλος:                                                                                                                      Βουζούκας Νικόλαος

Αλυτάρχης:                                                                                                             Πούφτας Χρήστος

Γραμματεία – Αποτελέσματα:                                                                       Λ.Α.Μ.Σ

Τεχνικοί Έφοροι:                                                                                                Τσιαούσης Νικόλαος

Ιατρός αγώνων:                                                                                                     Θα ανακοινωθεί

Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας.

Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων

Στην Γραμματεία.

Άρθρο 1       Αναγγελία διοργάνωσης

Η Λ.Α.Μ.Σ., με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, διοργανώνει τον 6ο αγώνα του SERRES OFFROAD PREMIO

2016, στην περιοχή Λευκώνας Σερρών σύμφωνα με:

α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Scramble της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Scramble της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε

δ. Τον Γενικό Κανονισμό του SERRES OFFROAD PREMIO 2016

ε. Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των Πληροφοριακών Δελτίων που τυχόν θα εκδοθούν

Άρθρο 2       Διαδρομή – Ειδικές Δοκιμασίες.

Η  διαδρομή θα  έχει  μήκος  88  χιλ.  και  θα  γίνει  σε  τέσσερις κύκλους  των  22    χιλ..  για  όλες  τις κατηγορίες πλην της κατηγορίας Hobby που θα διαγωνιστεί με ένα γύρο λιγότερο. Η ειδική δοκιμασία θα είναι μία σε κάθε κύκλο του αγώνα με μήκος 2,2χιλ. και θα πραγματοποιηθεί αναγνωριστικός γύρος.

Άρθρο 3       Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου όπως Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2016

Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε,

(www.e-amotoe.gr) και μόνο μέσω του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής

Το παράβολα συμμετοχής είναι 40€.

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€.

Άρθρο 4       Κατηγορίες

Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

Κατηγορία 1

Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 200cc και τετράχρονες έως 280cc.

Κατηγορία 2

Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 201cc έως 250cc και τετράχρονες από 281cc έως 450cc

Κατηγορία 3

Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 251cc και άνω και τετράχρονες από 451cc και άνω

Κατηγορία Junior

Αθλητές με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού με ηλικία έως 25 ετών.(έτος Γεν.1991 και μετά)

Κατηγορία Veteran

Αθλητές με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού με ηλικία από 42 ετών (έτος γεννήσεως πριν το 1974)

Κατηγορία Hobby

Αθλητές ανεξαρτήτου ηλικίας με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού. H διάρκεια του αγώνα γι’αυτήν την κατηγορία θα είναι μικρότερη κατά έναν γύρο.

Άρθρο 5       Φόντα – Αριθμοί συμμετοχής

Τα φόντα και οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι όπως παρακάτω:

α. 1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.
Β. 2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.
Γ. 3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.
Δ. Junior Πράσινο φόντο Άσπροι αριθμοί
ε. Veteran Μπλε φόντο Άσπροι αριθμοί
στ. Hobby Άσπρο φόντο Μαύροι αριθμοί

Άρθρο 6                  Γραμματειακός και Τεχνικός έλεγχος –χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης

Ο Γραμματειακός έλεγχος θα γίνει την Κυριακή 27 Νοεμβρίου   από 08:00 – 10:15 στον χώρο του αγώνα.

Ο Τεχνικός έλεγχος θα γίνει την Κυριακή 27 Νοεμβρίου από 08:30 – 10:25 στον χώρο του αγώνα

Στον τεχνικό έλεγχο ο κάθε αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος του για τον έλεγχό του

β. Την μοτοσυκλέτα για τεχνικό έλεγχο (δεκτές μοτοσυκλέτες motocross – endurο – trail).

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης γραμματειακό ή τεχνικό πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν

ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση της γραμματείας ή των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.

Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5΄ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον γραμματειακό ή τεχνικό έλεγχο, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσυκλέτα του καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7       Ενημέρωση αθλητών

Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου και ώρα 10:35

Άρθρο 8      Εκκίνηση.

Η εκκίνηση του αγώνα η 11:00 ανά δυο ή τρείς αθλητές στο λεπτό. Ανάλογα των συμμετοχών

Οι κατηγορίες θα εκκινήσουν με την παρακάτω σειρά: 3,1,2,Junior,Veteran και Hobby.

Για την σειρά εκκίνησης μέσα σε κάθε κατηγορία θα ληθφεί υπ’όψιν η σειρά κατάταξης της μέχρι τώρα βαθμολογίας του Serres Offroad Premio 2016

Άρθρο 9       Διαδρομή

Κατά την εκκίνηση του αγώνα οι αθλητές θα εισέρχονται στην ειδική δοκιμασία μήκους 2.2 χιλ. που θα είναι οριοθετημένη με κορδέλα και θα συνεχίζουν για τα επόμενα 19,8 χιλ. κλειστού τύπου που θα είναι οριοθετημένη με κορδέλα θα περνούν από ΣΕΔ και θα πηγαίνουν στο χώρο επισκευών-ανεφοδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ε.Κ. Το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο, στο τρίτο και στον τέταρτο γύρο και θα κλείσει πάλι με την ειδική δοκιμασία.

Η Κατηγορία Moto Hobby θα διαγωνιστεί με ένα γύρο λιγότερο.

Άρθρο 10    Τερματισμός

Ο  τερματισμός θα γίνεται στον χώρο του αγώνα. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων που είναι 30΄. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες  στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Άρθρο 11     Ανεφοδιασμός, Χώρος εργασιών

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών θα ορίζεται στην κλειστή διαδρομή από τον διοργανωτή και θα καθορίζεται με σημαίες και υποχρεούται ο διοργανωτής να αναφέρει το χώρο στην ενημέρωση αγωνιζομένων: Οι  μοτοσικλέτες  που  θα  εισέρχονται  στο  χώρο  επισκευών  θα  πρέπει  να  κινούνται  με   χαμηλή ταχύτητα.

Στο χώρο αυτό όταν οι μοτοσικλέτες σταθμεύουν για εργασίες ή ανεφοδιασμό θα πρέπει να έχουν σβηστό τον

κινητήρα.

Ο  αθλητής  έχει  δικαίωμα  να  δεχθεί  εξωτερική  βοήθεια  από  τον  μηχανικό  που  έχει  δηλώσει  στον

γραμματειακό έλεγχο. Μπορεί ο μηχανικός, και μόνο αυτός, να βοηθήσει τους αναβάτες του εκτός από την αλλαγή ελαστικού η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον αναβάτη.

Άρθρο 12     Ενστάσεις-Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση  πρέπει  να  αναφέρεται  σε  ένα  μόνο  θέμα.  Δεν  γίνεται  δεκτή  ένσταση  εναντίον  διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.

Το  κόστος  ένστασης είναι  ίσο  με  το  παράβολο συμμετοχής, ενώ  το  κόστος της  έφεσης είναι  το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

  1. Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας   του ελέγχου εξακρίβωσης.
  1. Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
  2. Για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

Άρθρο 13     Αποτελέσματα

Τα  προσωρινά  αποτελέσματα  θα  ανακοινωθούν   στο  τέλος  του  αγώνα μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη και θα οριστικοποιηθούν 30΄λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 14     Απονομές

Η απονομή θα γίνει  μετά το τέλος του αγώνα στο ξενοδοχείο Elpida Resort & Spa στην πόλη των Σερρών.

Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:

Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο

Άρθρο 15     Βαθμολογία Serres Offroad Premio

Η βαθμολογία ορίζεται όπως παρακάτω:

1ος   Βαθμοί 25 11ος   Βαθμοί 10
2ος   Βαθμοί 22 12ος   Βαθμοί 9
3ος   Βαθμοί 20 13ος   Βαθμοί 8
4ος   Βαθμοί 18 14ος   Βαθμοί 7
5ος   Βαθμοί 16 15ος   Βαθμοί 6
6ος   Βαθμοί 15 16ος   Βαθμοί 5
7ος   Βαθμοί 14 17ος   Βαθμοί 4
8ος   Βαθμοί 13 18ος   Βαθμοί 3
9ος   Βαθμοί 12 19ος   Βαθμοί 2
10ος   Βαθμοί 11 20ος   Βαθμοί 1