Ανάκληση Honda X-ADV για δυσλειτουργία στο Σύστηµα Μετάδοσης Διπλού Συµπλέκτη

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των µοτοσυκλετών HONDA στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα  ανάκλησης  µοτοσικλετών  µάρκας  Honda,  µοντέλο  ADV750  (X-ADV) (Κωδικός Μοντέλου: RC95,  Έτος  Μοντέλου: 2017  & 2018).

Η     ανάκληση     αφορά     σε     240      δίκυκλα, µε     ηµεροµηνίες     κατασκευής    των συγκεκριµένων πλαισίων από  26.1.2017 έως  4.10.2018. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια οδήγησης µε χαµηλή ταχύτητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενδέχεται η θερµότητα που παράγεται από τον κινητήρα σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες του περιβάλλοντος να αυξήσουν τη θερµοκρασία της Ηλεκτρονικής Μονάδας Ελέγχου του Κιβωτίου ∆ιπλού Συµπλέκτη (PCM), µε αποτέλεσµα να µειωθεί η τάση τροφοδοσίας προς τους αισθητήρες των   πρωτευόντων   αξόνων,   να   ανάψει   η   προειδοποιητική   λυχνία   του   κινητήρα   και   να ενεργοποιηθεί η ασφαλής λειτουργία, όπου δεν είναι δυνατή η αλλαγή σχέσης.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να  προσέλθουν  στα  κατά  τόπους  εξουσιοδοτηµένα  συνεργεία  Honda  ώστε  να  γίνει αντικατάσταση των ελαττωµατικών ανταλλακτικών µε νέα βελτιωµένα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν   µε   την   Τεχνική   ∆ιεύθυνση   της   εταιρείας   Αδελφοί   Σαρακάκη   ΑΕΒΜΕ   στα τηλέφωνα   210   3483300   µε   το   Τµήµα   Εξυπηρέτησης   Πελατών   της,   ή   µέσω   e-mail   στη διεύθυνση: customer_service@saracakis.gr.

Related Posts