Ανάκληση KTM 1290 Super Duke R: Προληπτικός έλεγχος ή και αντικατάσταση κεντρικής καλωδίωσης λόγω κατασκευαστικού προβλήματος

Πρόγραμμα ανάκλησης, προληπτικού ελέγχου ή/και αντικατάστασης προς βελτίωση της στήριξης στο σύστημα κεντρικής καλωδίωσης μοτοσικλετών KTM Super Duke R λόγω κατασκευαστικού προβλήματος.

 Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία KTM AG σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς στην Ελλάδα KMotors South East Europe SA, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης, προληπτικού ελέγχου ή/και αντικατάστασης προς βελτίωση της στήριξης στο σύστημα κεντρικής καλωδίωσης μοτοσικλετών KTM 1290 Super Duke R.

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει προληπτικό έλεγχο ή/και αντικατάσταση προς βελτίωση της στήριξης στο σύστημα κεντρικής καλωδίωσης και αφορά σε 21 οχήματα με αριθμό πλαισίου παραγωγής από 2020 έως και 2022 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα. Στα επηρεαζόμενα οχήματα απαιτείται έλεγχος της κεντρικής καλωδίωσης στις περιοχές που δύναται να προκληθεί φθορά. Επιπλέον πρέπει να τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της κεντρικής καλωδίωσης. Τυχόν περίπτωση φθοράς θα είχε ως αποτέλεσμα βραχυκύκλωμα στην κεντρική καλωδίωση και κατά συνέπεια πιθανή καταστροφή ή/και δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος.

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά και εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο πλησιέστερο του δικτύου Εξουσιοδοτημένων καταστημάτων KTM σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ελεγχθεί η μοτοσικλέτα τους και να τοποθετηθούν τα ειδικά εξαρτήματα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας K-Motors South East Europe SA στον τηλεφωνικό αριθμό 210 5540640 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: info@ktm.gr.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Δρ. Γεώργιος Δρόσος

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner