1 March 2024
Ελληνική επικαιρότηταΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Έκπτωτο το Δ.Σ. της ΑΜΟΤΟΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» από την Γ. Γ. Αθλητισμού

Την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΟΤΟΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η απόφαση της Γ.Γ. Αθλητισμού αναφέρει :

Tην έκπτωση όλων των μελών του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου, της αθλητικής ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», (ΑΜΟΤΟΕ) αναδρομικά από το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του έτους 2021, ως υπαίτιων για τη μη εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 3 του Ν.2725/99,όπως ισχύει.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΟΤΟΕ δεν εξέδωσε διαπιστωτική πράξη έκπτωσης για τον αντιπρόεδρο κ. Γεροντάκη Νικόλαο και τα μέλη των επιτροπών Αγώνων κ. Τσάγκλα Νικόλαο και κ. Μουρίκη Φωτάγγελο ως όφειλε.

Η έκπτωση γίνεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 9 και του άρθρου 21 του Ν.2725/99, όπως ισχύει.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ:

Η απόφαση της Γ.Γ. Αθλητισμού πάρθηκε βιάση του νόμου και των άρθρων που παρατίθενται παρακάτω μετά από καταγγελία της προέδρου του  ΣΑΜΑΕ Παναγιωτας Δελαγραμμάτικα:

ΝΟΜΟΣ 2725/1999

Άρθρο 3

3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.

9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 21
Κωλύματα – Περιορισμοί

Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά  και στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους κανονισμούς όργανα των  οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στην διαύγεια που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

 

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events