Νέος τιμοκατάλογος ΚΤΜ OFFROAD MY23 – χωμάτινες μοτοσυκλέτες 2023 και STREET – ασφάλτινες μοτοσυκλέτες 2022

Νέος τιμοκατάλογος λιανικής της εταιρίας KTM,  για τις χωμάτινες μοτοσυκλέτες  για το 2023 OFFROAD MY23 και για τις ασφάλτινες μοτοσυκλέτες του 2022.

Ο νέος τιμοκατάλογος θα έχει ισχύ από 1.11.2022 και καταργεί κάθε προηγούμενο.

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner