Προκήρυξη ΑΣΗ Κυπέλλου & Πολυνικών μοτοσυκλετών Dragster 2021 – (ADC 2021)

Ο ΑΣΗ με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ προκηρύσσει κύπελλο με την ονομασία «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ DRAGSTER 2021(ADC 2021)»,σύμφωνα με τους Γενικούς, τους Τεχνικούς
κανονισμούς της ΑΜΟΤΟΕ, τις ισχύουσες στο ΠΠDRAGSTER 2021 κατηγορίες και τα παράβολα αυτών.