Προκήρυξη ΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ & ΠΟΛΥΝΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Dragster 2022 (ADC 2022)

Η ΑΜΟΤΟΕ Προκήρυξε το  ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΣΗ & ΠΟΛΥΝΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Dragster 2022 (ADC 2022)

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 – Περιγραφή-Ανακήρυξη Νικητών-Ημερομηνίες αγώνων

Ο ΑΣΗ με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ προκηρύσσει κύπελλο με την ονομασία «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΣΗ  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ DRAGSTER 2022(ADC 2022)»,σύμφωνα με τους Γενικούς, τους Τεχνικούς κανονισμούς της ΑΜΟΤΟΕ, τις ισχύουσες στο ΠΠDRAGSTER 2022 κατηγορίες.

Τα παράβολα των αγώνων που θα μετράνε μόνο στο Κύπελλο ΑΣΗ διαμορφώνονται στα 170€ για κάθε κατηγορία.

Οι ημερομηνίες των αγώνων θα είναι:

 • 1ος Αγώνας 18-19-20 Φεβρουαρίου  Αγρίνιο
 • 2ος Αγώνας 18-19-20 Μαρτίου            Αγρίνιο
 • 3ος Αγώνας 13-14-15 Μαΐου                Αγρίνιο                    (Παράλληλα με αγώνα ΠΠDRAGSTER 2022)
 • 4ος Αγώνας 14-15-16 Οκτωβρίου        Αγρίνιο                    (Παράλληλα με αγώνα ΠΠDRAGSTER 2022)
 • 5ος Αγώνας 11-12-13 Νοεμβρίου        Αγρίνιο                    (Παράλληλα με αγώνα ΠΠDRAGSTER 2022) 6ος Αγώνας   02-03-04 Δεκεμβρίου      Αγρίνιο

 

Σε ημερομηνίες αγώνων του ADC 2022, που συμπίπτουν με τους αγώνες του ΠΠDRAGSTER 2022, γίνεται ένας αγώνας και οι βαθμοί μετράνε και στους δύο θεσμούς.

Στο τέλος του έτους 2022 θα ανακηρύξει τους Κυπελλούχους και τους Πολυνίκες αυτού, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.

Άρθρο 2 – Επικύρωση Βαθμολογίας

Ο ΑΣΗ  προβαίνει ελεύθερα στην επικύρωση, διόρθωση ή ακύρωση της βαθμολογίας που προκύπτει από τα αποτελέσματα ενός αγώνα που προσμετρά στην τελική κατάταξη και απονομή του προκηρυχθέντος κυπέλλου  ADC 2022. Η απόφασή του αυτή εκδίδεται μέσα σε 5 μέρες από την επίσημη ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του αγώνα ή από την τελεσίδικη απόφαση σχετικά με κάθε εκκρεμή διαδικασία.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών ισχύουν τα αποτελέσματα όπως αυτά ανακοινώθηκαν, θεωρούμενα ως επικυρωμένα από τον ΑΣΗ.

Άρθρο 3 – Προσμέτρηση Αγώνων

Στο κύπελλο ADC 2022 μετράνε όλοι οι ανωτέρω προκηρυγμένοι σε αυτό αγώνες.

 

Άρθρο 4 – Καταλληλότητα Οχημάτων

Οι μοτοσυκλέτες που συμμετέχουν στους τίτλους του ADC 2022, πρέπει να ανήκουν στις αντίστοιχες κατηγορίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στους ισχύοντες Γενικούς και Τεχνικούς Κανονισμούς και τις εγκυκλίους της  ΑΜΟΤΟΕ και να διέπονται από τις ίδιες προδιαγραφές.

Άρθρο 5 – Αριθμός Εκκινησάντων αθλητών

Ο αριθμός των εκκινησάντων αθλητών είναι ο αριθμός των αθλητών που παρουσιάσθηκαν, πέρασαν τη διαδικασία διοικητικού και τεχνικού ελέγχου και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τουλάχιστον ένα επιτυχές προκριματικό χρονομετρημένο πέρασμα. Επιτυχές είναι ένα πέρασμα, όταν η μοτοσυκλέτα ξεκινάει από το σημείο εκκίνησης και κόβει την δέσμη τερματισμού  χωρίς να «σπάσει» τον ελάχιστο χρόνο της κλάσης TRUE STREET 9 που συμμετέχουν.

2

 

Άρθρο 6 – Σύστημα Βαθμολογίας

Παράγραφος 6.1 – Τρόπος Βαθμολόγησης

Σύστημα Βαθμολογίας για την απονομή του τίτλου Κυπέλλου ADC 2022.

Στους αγώνες του ADC 2022 μπορούν να συμμετέχουν και να βαθμολογούνται αθλητές  κάτοχοι Ελληνικού και άλλων  χωρών δελτίου αθλητού  μοτοσυκλέτας.

Για την απονομή των  προκηρυχθέντων τίτλων εφαρμόζεται το ακόλουθο σύστημα βαθμολογίας στους αγώνες με διαδικασία  ladders:

1.

Αριθμός Συμμετοχών/κλάση 1 2 3 – 4 5 – 8 9 – 16
Οι  χαμένοι της  16άδας 20 βαθμοί
Οι  χαμένοι της   8άδας 20 βαθμοί 40 βαθμοί
Ο/οι  χαμένος/οι  της  4άδας 20 βαθμοί 40 βαθμοί 60 βαθμοί
Ο χαμένος του Τελικού(2ος) 20 βαθμοί 40 βαθμοί 60 βαθμοί 80 βαθμοί
Ο νικητής του Τελικού(1ος) 20 βαθμοί 40 βαθμοί 60 βαθμοί 80 βαθμοί 100 βαθμοί

 

Σημείωση: Αν και οι  δύο αθλητές δεν παρουσιαστούν σε μια κόντρα, τότε λαμβάνουν και οι δύο τους βαθμούς του χαμένου του συγκεκριμένου γύρου. Για παράδειγμα, σε τελικό 3-4 συμμετοχών, αν κανείς από τους δύο αθλητές  δεν παρουσιαστεί, τότε και οι δύο λαμβάνουν από 40 βαθμούς (Χαμένος Τελικού στη στήλη 3-4). Επί πλέον:

10 βαθμούς σε κάθε συμμετοχή, για κάθε γύρο (κόντρα) που κερδίζει ο αθλητής. Κερδισμένη κόντρα θεωρείται κι αυτή στην οποία ένας αθλητής τρέχει BYE, είτε λόγω του ότι ο αντίπαλος του δεν εμφανίστηκε. Στην περίπτωση μίας συμμετοχής στην κλάση, απονέμονται οι 10 βαθμοί του τελικού, ανεξάρτητα είτε πραγματοποιηθεί το BYE πέρασμα του τελικού είτε όχι.

Επί πλέον:

5 βαθμούς στη συμμετοχή που θα επιτύχει το καλύτερο χρόνο της κλάσης της, είτε στα προκριματικά, είτε στις κόντρες, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος αντίδρασης και το αν ‘κοκκίνισε’ στο πέρασμα αυτό, χωρίς όμως να έχει συμβεί Break out (κατηγορία true street 9).

Στην περίπτωση μίας συμμετοχής, δεν απονέμονται οι 5 βαθμοί του καλύτερου χρόνου κλάσης.

Επί πλέον:

Επιπλέον, από τα προκριματικά περάσματα και ανάλογα τη θέση που έχει λάβει ο κάθε αθλητής, απονέμονται βαθμοί ως κάτωθι:

             
  1 2 3 – 4 5 – 8 9 – 16 17 – 32
Θέση 1η: 2 4 6 8 9
Θέση 2η: 1 3 5 7 8
Θέση 3η: 2 4 6 7
Θέση 4η: 1 3 5 6
Θέσεις 5η – 6η: 2 4 5
Θέσεις 7η – 8η: 1 3 4
Θέσεις 9η – 12η: 2 3
Θέσεις 13η – 16η: 1 2
Θέσεις 17η – 32η: 1

 

 

Για την απονομή των  προκηρυχθέντων τίτλων εφαρμόζεται το ακόλουθο σύστημα βαθμολογίας στους αγώνες  χωρίς  την διαδικασία των  ladders:

 

  1 2 3 – 4 5 – 8 9 – 16
Θέση 1η: 30 50 70 90 110
Θέση 2η: 30 50 70 90
Θέση 3η: 35 50 70
Θέση 4η: 20 40 60
Θέσεις 5η – 6η: 30 50
Θέσεις 7η – 8η: 20 40
Θέσεις 9η – 12η: 30
Θέσεις 13η – 16η: 20

 

Παράγραφος 6.2 – Βαθμολόγηση σε περίπτωση Διακοπής Αγώνα

Σε περίπτωση διακοπής αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας, τότε για κάθε κατηγορία ξεχωριστά κι ανάλογα το σημείο στο οποίο έχει φτάσει ο αγώνας (στη συγκεκριμένη κατηγορία) ισχύουν τα ακόλουθα σε αγώνες με διαδικασία των ladders:

 • εάν δεν έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα προκριματικό πέρασμα, για όλες τις κατηγορίες τότε: o δεν υπάρχει βαθμολόγηση.
 • εάν έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα προκριματικό πέρασμα για όλες τις κατηγορίες και δεν έχουν αρχίσει οι κόντρες, τότε η βαθμολογία θα περιλαμβάνει:
  • τους βαθμούς από την παράγραφο 3 και επί πλέον τους βαθμούς από την παράγραφο 4.
 • αν έχουν ολοκληρωθεί δύο προκριματικά περάσματα για όλες τις κατηγορίες και δεν έχουν αρχίσει οι κόντρες,, η βαθμολογία θα περιλαμβάνει: o τους βαθμούς από την παράγραφο 3 και επί πλέον τους βαθμούς από την παράγραφο 4 πολλαπλασιασμένους επί 2 φορές.
 • αν έχουν ολοκληρωθεί τρία προκριματικά περάσματα, για όλες τις κατηγορίες και δεν έχουν αρχίσει οι κόντρες,, η βαθμολογία θα περιλαμβάνει:
  • τους βαθμούς από την παράγραφο 3 συν τους βαθμούς από την παράγραφο 4 πολλαπλασιασμένους επί 3 φορές.
 • αν έχουν ολοκληρωθεί τέσσερα προκριματικά περάσματα, για όλες τις κατηγορίες και δεν έχουν αρχίσει οι κόντρες,, η βαθμολογία θα περιλαμβάνει:
  • τους βαθμούς από την παράγραφο 3 συν τους βαθμούς από την παράγραφο 4

πολλαπλασιασμένους επί 4 φορές.

 • αν έχουν ολοκληρωθεί όλα ή κάποια από τα προγραμματισμένα για τον αγώνα προκριματικά περάσματα κι έχουν ολοκληρωθεί και κάποιοι γύροι από τις κόντρες, τότε η βαθμολογία θα περιλαμβάνει τους βαθμούς:
  • Αφού σε κάθε κλάση η κατάταξη βγει από τους ολοκληρωμένους γύρους(κόντρες) και από την σειρά των προκριματικών για τους μη ολοκληρωμένους γύρους(κόντρες), τότε η βαθμολογία θα περιλαμβάνει τους βαθμούς βάσει των παραγράφων 1-2-3 και 4 σαν ο αγώνας να έχει ολοκληρωθεί, αλλά με τους βαθμούς που θα έχουν συλλέξει οι αγωνιζόμενοι μέχρι εκείνη την στιγμή.

Σε περίπτωση διακοπής αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας, τότε για κάθε κατηγορία ξεχωριστά κι ανάλογα το σημείο στο οποίο έχει φτάσει ο αγώνας (στη συγκεκριμένη κατηγορία) ισχύουν τα ακόλουθα σε αγώνες  χωρίς την διαδικασία των ladders:

 • εάν δεν έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα προκριματικό πέρασμα, για όλες τις κατηγορίες τότε: o δεν υπάρχει βαθμολόγηση.
 • εάν έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα προκριματικό πέρασμα, για όλες τις κατηγορίες τότε:
  • για κάθε σετ ολοκλήρωσης περασμάτων όλων των κατηγοριών, οι αθλητές θα λαμβάνουν το 1/6 των βαθμών του σχετικού πίνακα.

 

Παράγραφος 6.3 – Ισοβαθμία στο Κύπελλο

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική βαθμολογία του Κυπέλλου, προηγείται ο αθλητής που έχει συλλέξει τους περισσότερους βαθμούς στον τελευταίο αγώνα του Κυπέλλου.

Παράγραφος 6.4 – Τελική Κατάταξη Κυπέλλου

Η σειρά κατάταξης των Κυπελλούχων  ADC 2022 διαμορφώνεται από τους έχοντες συλλέξει  τους περισσότερους βαθμούς στις κατηγορίες τους.

Η σειρά κατάταξης των τριών πρώτων Πολυνίκων στο ΑDC 2022 διαμορφώνεται από τους τρείς αθλητές που έχουν συλλέξει  τους περισσότερους βαθμούς από όλες  τις κατηγορίες.

 

Άρθρο 7 – Απονεμόμενοι Τίτλοι-Έπαθλα-Απονομή

Oι τίτλοι είναι:

 • Τρείς πρώτοι Κυπελλούχοι ΑDC 2022 των προκηρυχθέντων κλάσεων μοτοσυκλέτας.
 • Τρείς πρώτοι Πολυνίκες ΑDC 2022 μοτοσυκλέτας.

Η απονομή θα γίνει σε χώρο και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Άρθρο 8 – Παρουσία Κατόχων Τίτλων στην Απονομή

H παρουσία των κατόχων των διαφόρων τίτλων στην τελετή απονομής, προκειμένου να παραληφθούν τα έπαθλα τα πριμ τα κύπελλα και τα μετάλλια κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε αντίθετη περίπτωση δεν απονέμονται.

Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η παραλαβή των κυπέλλων, μεταλλίων κ.λπ. δια αντιπροσώπου. Για να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό, απαιτείται έγγραφη αιτιολόγηση, προσδιορισμός του προσώπου που θα αντιπροσωπεύσει τον κάτοχο του τίτλου και γνωστοποίηση στον ΑΣΗ τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση της απονομής.

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner