Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2022 – Δείτε τις κατηγορίες

Το τελικό πρόγραμμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετών 2022, μετα και την Τροποποίηση Προκήρυξης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας 2022 με προσθήκη του 5ου αγώνα στα Μέγαρα, διαμορφώθηκε ως εξής:

UPDATE 10/6/2022

  • 1ος και 2ος: 17-18-19 Ιουνίου ΣΕΡΡΕΣ μαζί με BMU
  • 3ος και 4ος:  21-22-23 Οκτωβρίου ΣΕΡΡΕΣ μαζί με BMU
  • 5ος:  16–17–18 Σεπτεμβρίου Μέγαρα

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ για το 2022, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μοτοσυκλετών, αποτελούμενο από 4 αγώνες (2 διπλούς).

Αμφότεροι θα διεξαχθούν στις Σέρρες, σύμφωνα µε το παρακάτω πρόγραμμα:

17-18-19 Ιουνίου στις Σέρρες με διοργανωτή το σωματείο BMU (AMOTOE-FRM)

21-22-23 Οκτωβρίου στις Σέρρες με διοργανωτή το σωματείο BMU (BMF-MFNM)

Αναλυτικά η προκήρυξη έχει ως εξής:

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2022

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ, για το 2022, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας μοτοσυκλετών, αποτελούμενο από 4 αγώνες (2 διπλούς) σύμφωνα µε το παρακάτω πρόγραμμα:

Ηµεροµηνία                 Τόπος Σωµατείο
17-18-19 Ιουνίου       Σέρρες BMU (AMOTOE-FRM)
21-22-23Οκτωβρίου Σέρρες

 

 BMU (BMF-MFNM)

 

Για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ταχύτητας  2022  προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες µμοτοσυκλετών/αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

 

SUPERBIKES:      Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Superbike (34/κύλινδρες έως 1000 κ.ε., 2/κύλινδρες έως 1200 κ.ε.), με ελευθερία σε βελτιώσεις. Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος. Αθλητές 18 ετών και άνω οι – λευκό φόντο φόντα, μαύροι αριθµοί.

 

SUPERSPORT: Πρωτάθλημα με µμοτοσυκλέτες διαπιστευμένες διεθνώς για την κατηγορία Supersport (4/κύλινδρες έως 600κ.ε., 3/κύλινδρες έως 675 κ.ε.. 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε.). Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος.Αθλητές 16 ετών και άνω – άσπρα φόντα, µπλε αριθµοί.

 

RACING:Πρωτάθλημα με µμοτοσυκλέτες δίχρονες μέχρι 2 κυλίνδρους, μέχρι 250 κε, και τετράχρονες μέχρι δύο κυλίνδρους και μέχρι 550 κε, ακολουθώντας τον τεχνικό κανονισμό RACING, αθλητές 14 ετών και άνω, 15 ετών για μοτ/τες δίχρονες, δικύλινδρες πάνω από 247 κε. Πράσινα φόντα, λευκοί αριθμοί.

 

SUPERSPORT 300: Κύπελλο για αθλητές 14 ετών και πάνω.

Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόμου 248-500 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους. Ακολουθούν τους                                         κανονισμούς Supersport 300. Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος. Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.

 

ΝΕΩΝ : Πρωτάθλημα  για αθλητές 13-20 ετών.

Για τις αθλήτριες το μέγιστο όριο αυξάνεται κατά 5 έτη (13-25 ετών).

Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 248-500 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους. Ακολουθούν τους                               κανονισμούς Supersport 300. Eλαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.

 

ΟΡΕΝ : Κύπελλο,  με μοτοσυκλέτες διαπιστευμένες διεθνώς για τις κατηγορίες superbike, supersport & stocksport (καθώς και µοτοσυκλέτες µε έγκριση τύπου δρόµου, κυβισµού 400-1450 κ.εκ) οποιασδήποτε χρονιάς και με ελευθερία βελτιώσεων στο πλαίσιο η και στον κινητήρα, ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου. Αθλητές 16 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 675κ.ε. και 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε., 4Τ και αθλητές 18 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 1450 κε – µπλέ φόντα, λευκοί αριθµοί. Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή καταταγµένου  βαθµολογικά σε αγώνισμα (μοτοσυκλέτας) κυκλικής διαδροµής (ελάχιστο όριο η συµµετοχή σε 3 αγώνες).

 

Στην κατηγορία OPEN έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν αθλητές που δεν έχουν συμμετάσχει σε ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΗ κατηγορία (Superbike, Supersport, Racing) από το 2013 μέχρι σήμερα.

Τα ελαστικά είναι χαρακτά δρόμου. Τα slicks ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.

Ο αθλητής που κατά τις χρονομετρημένες δοκιμές της ΟΡΕΝ, επιτύχει χρόνο ίσο, η, μικρότερο του 107% του καλύτερου χρόνου του πρώτου αθλητή στην κατάταξη των αντίστοιχων χρονομετρημένων δοκιμών των κατηγοριών SUPERSPORT και SUPERBIKE, ανάλογα με την κατηγορία της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του χρόνου του, έχει δικαίωμα (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) να συμμετάσχει στον αγώνα της αντίστοιχης κατηγορίας (SS, SBK), με θέση στην εκκίνηση, ανάλογη με τη σειρά χρόνων της αντίστοιχης κατηγορίας. Ο κυπελλούχος της κατηγορίας ΟΡΕΝ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής την κατηγορία την επόμενη χρονιά, αλλά θα συμμετάσχει σε αντίστοιχη με τον κυβισμό της μοτοσυκλέτας του κατηγορία.

 

SENIOR: Έπαθλο στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές ηλικίας άνω των 50 ετών. Θα αγωνίζονται μαζί με την κατηγορία ΟΡΕΝ με τους αντίστοιχους κανονισμούς της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά με ξεχωριστή βαθμολογία. Η κατηγορία SENIOR αθλοθετείται ως ΕΠΑΘΛΟ.

 Θεσπίζεται η κατηγορία Κλασσικών και Ιστορικών μοτοσυκλετών. Στην κατηγορία αυτήν συμμετέχουν 2  υποκατηγορίες ως εξής:

 

MOTO CLASSIC: Έπαθλο, στην οποία συμμετέχουν μοτοσυκλέτες που κατασκευάστηκαν έως 31/12/1980. Στην κατηγορία αυτή επιτρέποντα δίχρονες και τετράχρονες μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού. Το έτος κατασκευής της μοτοσυκλέτας, αποδεικνύεται από τον κινητήρα και το πλαίσιο. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα που δεν ανήκουν στην εποχή της κατασκευής της κάθε μοτοσυκλέτας. Η συρματασφάλιση  σε όλες τις τάπες είναι υποχρεωτική. Φώτα, φλας πρέπει να καλύπτονται και καθρέπτες και σταντ να αφαιρούνται.

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και τα slicks απαγορεύονται . Κίτρινα φόντα μαύρα νούμερα. 

 

HISTORIC OPEN: Έπαθλο, στην οποία συμμετέχουν μοτοσυκλέτες κατασκευής από  1/1/1981 έως 31/12/1990, δίχρονες και τετράχρονες ανεξαρτήτως κυβισμού. Το έτος κατασκευής της μοτοσυκλέτας, αποδεικνύεται από τον κινητήρα και το πλαίσιο. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα που δεν ανήκουν στην εποχή της κατασκευής της κάθε μοτοσυκλέτας δηλαδή όχι μετά το πέρας της 31ης/12/1990. Η συρματασφάλιση  σε όλες τις τάπες είναι υποχρεωτική. Οι υδρόψυκτοι κινητήρες θα πρέπει να ψύχονται αποκλειστικά με νερό και οποιοδήποτε άλλο ψυκτικό υγρό απαγορεύεται. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και τα slicks απαγορεύονται . Μαύρα φόντα άσπρα νούμερα.

 

Η κατηγορία Κλασσικών συμμετέχει μόνο στους αγώνες που θα διεξαχθούν  στις 17-18-19 Ιουνίου 2022.

 Στους παραπάνω αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν και οι μοτοσυκλέτες NEW GENERATION, οι οποίες συμμετέχουν στην κατηγορία SSP, εκτός συναγωνισμού και χωρίς βαθμολογία. Οι 3 πρώτοι βραβεύονται με κύπελλο. 

Στις κατηγορίες Supersport και Superbike μπορούν να συµµετάσχουν όσοι έχουν συµµετάσχει σε τουλάχιστον µια αγωνιστική περίοδο στις κατηγορίες ΟΡΕΝ/Racing/Νέων (ελάχιστο 3 αγώνες) ή άλλη πιστοποιηµένη αγωνιστική εµπειρία σε αγώνες ταχύτητας μοτοσυκλετών, η έχουν καταταχθεί στις 3 πρώτες θέσεις πρωταθλήματος σε άλλο άθλημα μοτοσυκλέτας κλειστής κυκλικής διαδρομής (Moto-cross, Super-Motard).

 Προκειμένου να μετρήσουν οι θεσμοί ανά κατηγορία, θα πρέπει η κάθε κατηγορία να έχει 3 συμμετοχές κατ’ ελάχιστο

Οι κατηγορίες RACING και SUPERSPORT 300 θα διαγωνίζονται μαζί, με ξεχωριστές βαθμολογίες και αθλοθέτηση. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγαλύτερος από τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας της πίστας, τότε οι κατηγορίες  αυτές θα διαχωριστούν.

Σε περίπτωση μειωμένων συμμετοχών σε μία κατηγορία,  η κατηγορία αυτή θα συμπτύσσεται με την αμέσως πλησιέστερη σε επιδόσεις και σύμφωνα πάντα με τον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Ο μέγιστος χρόνος που ορίζεται σαν προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα, πρέπει να είναι ο καλύτερος επιτευχθείς χρόνος, επαυξημένος κατά 10% για τις κατηγορίες Supersport και Superbikes και κατά 20% για τις υπόλοιπες κατηγορίες (OPEN, Racing, Supersport 300, ΝΕΟΙ). Σε ειδικές περιπτώσεις και με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση των Aγωνοδικών, τα παραπάνω όρια μπορεί να αυξηθούν. Για την περίπτωση της κατηγορίας ΟΡΕΝ και στην περίπτωση που οι συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμών είναι σημαντικά διαφοροποιημένες (πχ.στεγνό-βρεγμένο) σε κάθε κατηγορία και μετά από αιτιολογημένη απόφαση των Αγωνοδικών, η επιλογή των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα γίνεται αναλογικά από τους αθλητές που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους από κάθε κατηγορία χωριστά.

Οι οδηγοί των πρωταθληματικών κατηγοριών SUPERSPORT και SUPERBIKE που δεν επιτυγχάνουν, κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμών, χρόνο εντός φίλτρων μεταφέρονται στη κατηγορία Open, εφόσον πληρούν τους κανονισμούς της Open.

Οι ΑΠΟΝΟΜΕΣ θα γίνονται  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ, οι βραβευόμενοι αθλητές θα παρουσιάζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ντυμένοι με την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ περιβολή.

Σε όλες τις κατηγορίες, βραβεύονται με κύπελλα οι 1ος-2ος-3ος .

Για το έτος 2022, το παράβολο συμμετοχής  για όλες τις κατηγορίες ορίζεται στα 250 €. Η συμμετοχή σε δεύτερη κατηγορία επιβαρύνεται µε 60€.

Με σκοπό την θέσπιση συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους, ορίζονται τα παρακάτω:

Η τελευταία προπόνηση στην πίστα, επιτρέπεται να είναι μέχρι και 2 Κυριακές πριν την Κυριακή του κάθε αγώνα.

Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισµού, επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή από τον αγώνα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιτρέψει την ελεύθερη προπόνηση εντός της περιόδου απαγόρευσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου 45 µέρες νωρίτερα.

Για το έτος 2022 με δεδομένη την συνδιοργάνωση με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, ο αριθμός των ελαστικών είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

Οι αθλητές  µμπορούν  να συμμετέχουν σε 2 κατηγορίες στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Οι περιορισµοί της εκάστοτε κατηγορίας ισχύουν. Ο κάθε αθλητής δικαιούται να χρησιµοποιήσει µόνο µια µοτοσυκλέτα σε δοκιµές/αγώνα ανά κατηγορία (εξαιρούνται τα RACING).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Αθλητικού ∆ελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ και κάρτα υγείας θεωρημένη για την τρέχουσα χρονιά.

Οι αθλητές θα βαθµολογούνται σύµφωνα  με την θέση που τερµάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθµολογικού πίνακα:

 

Θέση:

1η  25β                 6η    10β     11η       5β

2η  20β                7η    9β       12η       4β

3η  16β                8η    8β       13η       3β

4η  13β                 9η    7β       14η       2β

5η  11β                10η  6β       15η       1β

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόµενος µε τους καλύτερους τερµατισµούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας προσµετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσµα.

Σχετικά με τα ηλικιακά όρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ

ΑΠΟ 13 ετών εννοείται ότι αφορά σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 13 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα ΜΕΧΡΙ 20 ετών (συμπληρωμένα).

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Από 14 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 14 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

Από 15 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 15 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

Από 16 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα. Από 18 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

 Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή  με αναγνωρισμένη αγωνιστική εμπειρία – με απόφαση/έγκριση του ΔΣ της ΑΜΟΤΟΕ.

Πρόγραμμα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετών 2022

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner