19 May 2024
Παν.Πρ.Ταχ. 2017

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2017

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ, για το 2017, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας µμοτοσυκλετών, αποτελούμενο από 6 αγώνες σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
1ος 1-2  Απριλίου Θ.Α  Μέγαρα
2ος 29-30 Απριλίου ΦΙΛΜΑ Τρίπολη
3ος 27-28  Μαΐου ΛΑΜΣ Σέρρες
4ος 17-18  Ιουνίου Θ.Α Μέγαρα
5ος 16-17  Σεπτεμβρίου ΛΑΜΣ Σέρρες
6ος 14- 15 Οκτωβρίου Θ.Α Μέγαρα

Για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα ταχύτητας προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες µοτοσυκλετών/αγωνιζοµένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

SUPERBIKES: Πρωτάθλημα με µμοτοσυκλέτες διαπιστευμένες διεθνώς για την κατηγορία Superbike (3-4/κύλινδρες έως 1000 κ.ε., 2/κύλινδρες έως 1200 κ.ε.), με ελευθερία σε βελτιώσεις. Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος. Αθλητές 18 ετών και άνω οι – λευκό φόντο φόντα, μαύροι αριθµοί.

Supersport:    Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Supersport (4/κύλινδρες έως 600κ.ε., 3/κύλινδρες έως 675 κ.ε.. 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε.), αθλητές 16 ετών και άνω – άσπρα φόντα, µπλε αριθµοί.

Racing:  Πρωτάθλημα με µμοτοσυκλέτες δίχρονες μέχρι 2 κυλίνδρους, μέχρι 250 κε, και τετράχρονες μέχρι δύο κυλίνδρους και μέχρι 500 κε, ακολουθώντας τον τεχνικό κανονισµό RACING, αθλητές 15 ετών – πράσινα φόντα, λευκοί αριθµοί.

SUPERSPORT 300: Κύπελλο για αθλητές 15 ετών και πάνω.

Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 248-500 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους. Ακολουθούν τους κανονισμούς Super sport 300. Ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου.

Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.

ΝΕΩΝ :     Κύπελλο για αθλητές 13-21 ετών. Για τις αθλήτριες το μέγιστο όριο αυξάνεται κατά 5 έτη (13-26 ετών).

Μοτ/τες µε έγκριση τύπου Δρίνου 248-500 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους. Ακολουθούν τους κανονισμούς Super sport 300. Ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου

Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.

ΟΡΕΝ : Με έπαινο,  με μοτοσυκλέτες διαπιστευμένες διεθνώς για τις κατηγορίες superbike, super sport & stock sport (καθώς και µμοτοσυκλέτες µε έγκριση τύπου δρόµου, κυβισµού 400-1450 κ.ε.) οποιασδήποτε χρονιάς και με ελευθερία βελτιώσεων στο πλαίσιο η και στον κινητήρα, ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου. Αθλητές 16 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 675κ.ε. και 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε., 4Τ και αθλητές 18 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 1450 κε – µπλέ φόντα, λευκοί αριθµοί. Τα κατώτατα ηλικιακά όρια μειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή καταταγμένου  βαθμολογικά σε αγώνισμα (μοτοσυκλέτας) κυκλικής διαδροµής (ελάχιστο όριο η συµµετοχή σε 3 αγώνες).

Στην κατηγορία OPEN δεν θα υπάρχει βαθμολογία, λόγω της μεγάλης ανομοιομορφίας των μοτοσυκλετών που θα συμμετέχουν (από 400cc έως 1450cc) καθώς και της ανομοιομορφίας εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Ο Αθλητής που κατά τις χρονομετρημένες δοκιμές της ΟΡΕΝ, επιτύχει χρόνο ίσο, η, μικρότερο του 107% του καλύτερου χρόνου του πρώτου αθλητή στην κατάταξη των αντίστοιχων χρονομετρημένων δοκιμών των κατηγοριών SUPERSPORT και SUPERBIKE, ανάλογα με την κατηγορία της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του χρόνου του, θα παίρνει μέρος στον αγώνα της αντίστοιχης κατηγορίας (SS, SBK), με θέση στην εκκίνηση, ανάλογη με τη σειρά χρόνων της αντίστοιχης κατηγορίας και δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στον αγώνα της κατηγορίας ΟΡΕΝ.

Στις κατηγορίες Super sport και Superbike µμπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον µια αγωνιστική περίοδο στις κατηγορίες ΟΡΕΝ/Racing/Νέων (ελάχιστο 3 αγώνες) ή άλλη πιστοποιημένη αγωνιστική εμπειρία σε αγώνες ταχύτητας μοτοσυκλετών, η έχουν καταταχθεί στις 3 πρώτες θέσεις πρωταθλήματος σε άλλο άθλημα μοτοσυκλέτας κλειστής κυκλικής διαδρομής (Moto-cross, Super-Motard).

O καλύτερος της τελικής κατάταξης του αγώνα, πρωτοεμφανιζόμενος σε πρωταθληματική κατηγορία αθλητής, θα βραβεύεται με το ΕΠΑΘΛΟ ROOKIE του αγώνα.

O καλύτερος της τελικής κατάταξης του πρωταθλήματος, πρωτοεμφανιζόμενος σε πρωταθληματική κατηγορία αθλητής, θα βραβεύεται με το ΕΠΑΘΛΟ ROOKIE της αντίστοιχης πρωταθληματικής κατηγορίας.

Οι κατηγορίες RACING και SUPERSPORT 300 θα διαγωνίζονται μαζί, με ξεχωριστές βαθμολογίες και αθλοθέτηση. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγαλύτερος από τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας της πίστας, τότε οι κατηγορίες αυτές θα διαχωριστούν.

Ο μέγιστος χρόνος που ορίζεται σαν προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα, πρέπει να είναι ο καλύτερος επιτευχθείς χρόνος, επαυξημένος κατά 10% για τις κατηγορίες Super sport και Superbikes και κατά 20% για τις υπόλοιπες κατηγορίες (OPEN, Racing, Super sport 300, ΝΕΟΙ). Σε ειδικές περιπτώσεις και με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση των Αγωνοδικών, τα παραπάνω όρια μπορεί να αυξηθούν. Για την περίπτωση της κατηγορίας ΟΡΕΝ και στην περίπτωση που οι συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμών είναι σημαντικά διαφοροποιημένες (πχ.στεγνό-βρεγμένο) σε κάθε κατηγορία και μετά από αιτιολογημένη απόφαση των Αγωνοδικών, η επιλογή των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα γίνεται αναλογικά από τους αθλητές που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους από κάθε κατηγορία χωριστά.

Οι ΑΠΟΝΟΜΕΣ θα γίνονται ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ, οι βραβευόμενοι αθλητές θα παρουσιάζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ντυμένοι με την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ περιβολή.

Στις κατηγορίες Racing, Super sport, Superbike, Super sport 300 και ΝΕΩΝ, βραβεύονται μόνο οι τρείς πρώτοι με κύπελλα .

Στην κατηγορία OPEN απονέμονται αναμνηστικά μετάλλια σε ΟΛΟΥΣ τους τερματίσαντες.

Για το έτος 2017, το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 140 € εκτός της κατηγορίας των ΝΕΩΝ όπου το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 120 €. Η συμμετοχή σε δεύτερη κατηγορία επιβαρύνεται µε 60 €.

Με σκοπό την θέσπιση συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους, ορίζονται τα παρακάτω:

Απαγορεύονται οι δοκιµές µε οποιαδήποτε µοτοσυκλέτα στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα 11 µέρες πριν την Παρασκευή της εβδοµάδας τέλεσης του αγώνα.

Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισµού, επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή από τον αγώνα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιτρέψει την ελεύθερη προπόνηση εντός της περιόδου απαγόρευσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου 45 µέρες νωρίτερα.

Ο αριθµός των ελαστικών που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στους αγώνες, είναι ∆ΥΟ ΖΕΥΓΗ (για χρονοµετρηµένες δοκιµές και αγώνα). ΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση που ο αγώνα ανακηρυχτεί από τον Αλυτάρχη βρόχινος, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.  Επιτρέπονται επιπλέον ζευγάρια βρόχινων ελαστικών, αντικατάσταση καινούργιων ελαστικών µε βρόχινα καθώς και κοπή αυλακώσεων σε κάθε τύπο ελαστικών (slicks & µε έγκριση τύπου).

Οι αθλητές µμπορούν να συµµετέχουν σε 2 κατηγορίες στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Οι περιορισµοί της εκάστοτε κατηγορίας ισχύουν. Ο κάθε αθλητής δικαιούται να χρησιμοποιήσει µόνο µια µμοτοσυκλέτα σε δοκιμές/αγώνα ανά κατηγορία (εξαιρούνται τα RACING).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Αθλητικού ∆ελτίου σωµατείου της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύµφωνα την θέση που τερµάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθµολογικού πίνακα:

Θέση:

1η  25β    6η    10β  11η 5β

2η  20β    7η    9β    12η 4β

3η  16β    8η    8β    13η 3β

4η  13β    9η    7β    14η 2β

5η  11β    10η  6β    15η 1β

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόµενος µε τους καλύτερους τερµατισµούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας προσµετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσµα.

Σχετικά με τα ηλικιακά όρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ

ΑΠΟ 13 ετών εννοείται ότι αφορά σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 13 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα. Παράδειγμα: για να συμμετάσχει ο αθλητής στον αγώνα της 1/4/2017, θα πρέπει να έχει γεννηθεί πριν από και έως τις 1/4/2004.

ΜΕΧΡΙ 21 ετών, για γεννηθέντες το έτος 1996 και μετά.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Από 15 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 15 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα (γεννηθέντες το 2002).

Από 16 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα (γεννηθέντες το 2001).

Από 18 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα (γεννηθέντες το 1999).

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events