Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσιών ΑΜΟΤΟΕ 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, καλεί τα σωματεία-μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε

Θέμα: Πρόσκληση στην ετήσια Γενική Συνέλευση Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Το ΔΣ της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με την απόφαση με αρ.72- 9/2/2021, καλεί τους εκπροσώπους των σωματείων – μελών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 2725/99 όπως αυτός ισχύει σήμερα (4726/2020),τις σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, αλλά και το Καταστατικό της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου-2ου ΕΠΑΛ, που βρίσκεται στην οδό Σμύρνης 90, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης . Σε περίπτωση ύπαρξης απαγορευτικών μέτρων στην περιοχή η αδυναμίας μετακίνησης, λόγω της πανδημίας COVID 19, θα υπάρξει νέα ενημέρωση 5 ημέρες πριν.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα διεξαγωγή την επόμενη μέρα στον ίδιο χώρο και ώρα 11:00.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  • Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ
  • Απολογισμός δράσης Δ.Σ – Επιτροπών, έτους 2020
  • Προγραμματισμός δράσης Δ.Σ. –Επιτροπών, έτους 2021
  • Οικονομικός απολογισμός έτους 2020
  • Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2021
  • Έγκριση κανονισμών για το έτος 2021
  • Τροποποίηση Καταστατικού της Ομοσπονδίας για την εναρμόνιση με τον νέο αθλητικό νόμο
  • Εκλογή δύο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την Προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου , Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τον Πρόεδρο, έξι (6) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά και Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενης από τρία (3) τακτικά μέλη

Παρακαλούνται τα Σωματεία-Μέλη μας να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή τους και να διορίσουν τον εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση καθώς και τον αναπληρωματικό του ,ο οποίος θα παραστεί σε περίπτωση αδυναμίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Νόμος.

Ο Διορισμός, παρακαλούμε να αποσταλεί με email στο secretary@amotoe.gr ή να προσκομιστεί στη Γενική Συνέλευση από τον εκπρόσωπο το αργότερο έως και τις 11:30.

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner