Συνεχίζεται η άνοδος στην αγορά μοτοσυκλέτας  – Πολύ αυξημένες οι Ταξινομήσεις των μοτοσυκλετών και τον Μάϊο 2021

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) το μήνα Μάϊο 2021 υπήρξαν αυξημένες κατά +47,6%ως προς το μήνα Μάϊο 2020.

Επίσης αυξημένες είναι οι πωλήσεις συνολικά το πρώτο πεντάμηνο του 2021 κατά +58,7% έναντι του 2020, παρόλο που οι πωλήσεις των δυο πρώτων μηνών του 2021 ήταν μειωμένες.

Τα στοιχεία ως προς την υπόλοιπη αγορά οχημάτων υπήρξαν αυξημένες στους περισσότερους τομείς, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Μάιος 2021 Μάιος 2020 Μάιος 2019 Μεταβολή 2021/2020 Μεταβολή 2021/2019
Καινούργια επιβατικά 10.850 4.497 13.832 +141,3% -21,6%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

933 522 740 +78,7% +26,1%
Καινούργια λεωφορεία 47 5 67 +840,0% -29,9%
Καινούργια δίκυκλα

(πλέον των 50 cc)

5.395 3.655 4.845 +47,6% +11,4%
   
Ιανουάριος – Μάιος 2021 Ιανουάριος – Μάιος 2020 Ιανουάριος – Μάιος 2019 Μεταβολή Ιαν.-Μάι. 2021/2020 Μεταβολή Ιαν.-Μάι. 2021/2019
Καινούργια επιβατικά 44.487 28.321 52.424 +57,1% -15,1%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

4.511 2.714 3.425 +66,2% +31,7%
Καινούργια λεωφορεία 140 125 221 +12,0% -36,7%
Καινούργια δίκυκλα

(πλέον των 50 cc)

16.920 10.662 13.983 +58,7% +21,0%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Μάιο, έχει ως εξής:

Segment Μάιος 2021 Μάιος 2020 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος -Μάιος 2021 Ιανουάριος -Μάιος 2020 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 13,1% 6,1% +7,0 9,5% 9,3% +0,2
A-SUV 1,0% 1,7% -0,7 1,2% 1,8% -0,7
A TOTAL 14,1% 7,8% +6,3 10,7% 11,1% -0,4
B 27,7% 29,6% -1,9 29,4% 29,1% +0,3
B-SUV 20,7% 19,5% +1,2 20,4% 18,1% +2,2
B TOTAL 48,3% 49,0% -0,7 49,7% 47,2% +2,5
C 11,2% 12,1% -0,9 12,8% 12,8% -0,1
C-SUV 21,1% 24,2% -3,1 20,8% 22,0% -1,1
C TOTAL 32,2% 36,2% -4,0 33,6% 34,8% -1,2
D 1,1% 1,8% -0,7 1,9% 1,5% +0,4
D-SUV 2,2% 2,3% -0,1 2,4% 2,6% -0,2
D TOTAL 3,3% 4,1% -0,8 4,3% 4,1% +0,2
E 0,2% 0,2% -0,1 0,2% 0,2% -0,1
E-SUV 0,4% 0,3% +0,1 0,4% 0,3% +0,0
E TOTAL 0,5% 0,5% +0,0 0,5% 0,6% +0,0
F-G 0,1% 0,1% +0,0 0,0% 0,1% +0,0
F-G-SUV 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,1% +0,0
F-G TOTAL 0,2% 0,3% -0,1 0,2% 0,2% +0,0
SPORTS 0,3% 0,2% +0,1 0,1% 0,1% +0,0
MPV 0,1% 0,2% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
MPV-M/COMBI 0,9% 1,6% -0,7 0,8% 1,7% -0,9
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίων SUV 45,4% 48,2% -2,7 45,2% 45,0% +0,2)

 

  Μάιος 2021 Μάιος 2020 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Μάιος 2021

Ιανουάριος –

Μάιος 2020

Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Μαρ. ‘21*

Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Μαρ. ‘20*

Διαφορά (μονάδες μεριδίου)
Βενζίνη 54,5% 55,5% -1,0 51,0% 56,9% -5,9 42,2% 52,3% -10,1
Πετρέλαιο 17,1% 26,9% -9,8 19,9% 27,4% -7,4 23,2% 29,9% -6,7
Υβριδικά (HEV) 20,5% 14,4% +6,1 21,4% 13,0% +8,5 18,4% 9,4% +9,0
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 5,1% 1,3% +3,8 5,3% 1,0% +4,4 13,9% 6,8% +7,1
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,9% 1,8% -0,8 1,2% 1,8% -0,6 2,4% 1,6% +0,8
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

1,8% 0,0% +1,8 1,2% 0,0% +1,2

*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Απρίλιο ως εξής:

  Απρίλιος 2021 Απρίλιος 2020 Μεταβολή Ιανουάριος –Απρίλιος 2021 Ιανουάριος –Απρίλιος 2020 Μεταβολή
ΕΕ(1) 862.226 270.651 +218,6% 3.422.439 2.750.659 +24,4%
ΕΕ 14(2) 759.774 223.946 +239,3% 3.032.352 2.412.886 +25,7%
ΕΕ(1) + EFTA(3) 898.227 287.832 +212,1% 3.553.335 2.858.132 +24,3%
Ελλάδα 10.198 2.434 +319,0% 33.637 23.824 +41,2%

 

(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.

(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.

(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.