ΚΤΜ Orange Days 2016 στην Fanmoto – 3 και 4 Ιουνίου

ΚΤΜ Orange Days στην Fanmoto – 5 και 6 Ιουνίου

KTM ORANGE DAYS FAN MOTORCYCLES, Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ORANGE DAY ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ, MIMIKOS MOTOSHOP, Κυριακή 18 Μαΐου 2014

ΚΤΜ Orange Days! Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ από τις 03/05 μέχρι τις 03/06/2014, σε ολόκληρη την Ελλάδα.