Δήλωση Παραίτησης από το Δ.Σ. της ΑΜΟΤΟΕ του Χατζηδάκη Ανδρέα

Ο Marc Coma παραιτήθηκε από την θέση Διευθυντή του Dakar

Παραίτηση του Ιωάννη Γιαννούδη από την επιτροπή Dragster με Δημόσια επιστολή