Το Line-up των οδηγών του 2022 για το MotoGP έως τώρα …

Πως έχει διαμορφωθεί η σχάρα εκκίνησης του MotoGP 2021 – Rider Line up 2021

Πως έχει διαμορφωθεί η σχάρα εκκίνησης του MotoGP 2021 – Rider Line up 2021

Η σχάρα εκκίνησης του MotoGP 2020

Η σχάρα εκκίνησης του MotoGP 2019

Η σχάρα εκκίνησης του MotoGP 2019

Η σχάρα εκκίνησης του MotoGP 2019 – 2020 μέχρι τώρα

Η σχάρα εκκίνησης του MotoGP 2019 – 2020 μέχρι τώρα

Γραμμή εκκίνησης -Rider Line up- του MotoGP 2018 – UPTDATE