Άλεξ Παπαγεωργίου – EKO και San Miguel στον πέμπτο και έκτο αγώνα της χρονιάς

Άλεξ Παπαγεωργίου – EKO και San Miguel στον τέταρτο αγώνα της χρονιάς

EKO και San Miguel στον τρίτο αγώνα της χρονιάς με οδηγό τoν Alex Παπαγεωργίου.

Άλεξ Παπαγεωργίου – EKO και San Miguel στον πρώτο αγώνα της χρονιάς

San Miguel και ΕΚΟ χορηγοί του Alex Παπαγεωργίου για το 2014