Γύρος της Ελλάδας με Vespa 2019 – ειδική διαδρομή ”Θράκη” – 20 έως 27/5/2019

2.500χλμ ο Γύρος της Ελλάδας με VESPA – VESPAXENIA – Απολογισμός – Φωτογραφίες

VESPAXENIA ο Γύρος της Ελλάδας με VESPA’’, 13-21 Μαΐου 2017

“Γύρος της Ελλάδας με VESPA’’, 13-21 Μαΐου 2017