Τροποποιημένη προκήρυξη Πανελληνίου Κυπέλλου Supermoto 2020

Μετά την άρση της απαγόρευσης των αθλητικών συναντήσεων, η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε τροποποιεί την προκήρυξη του Κυπέλλου SUPERMOTO (SM) 2020 ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

12-13/9/2020

ΜΕΓΑΡΑ (μαζί με αγώνα ΠΠΤ)

ΛΕ.Μ.Μ.

24-25/10/2020

ΜΕΓΑΡΑ (μαζί με αγώνα ΠΠΤ)

ΛΕ.Μ.Μ.

22/11/2020

ΣΠΑΡΤΗ

Α.Μ.Ο.Σ.

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους αυτής της προκήρυξης, και:

– τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

– τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων SUPERMOTO

– τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross & Supermoto

-τον Eιδικό Kανονισμό κάθε αγώνα

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν σε κάθε αγώνα.

Για το Πανελλήνιο Κύπελλο SM προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες).

  • Κύπελλο κατηγορίας RACING OPEN – Δεκτοί αθλητές 16 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 201 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 201 – 650 κ.ε. (4Τ). Φόντα και αριθμοί συμμετοχής ελεύθερα. Μετατροπές μοτοσυκλετών ελεύθερες αλλά σύμφωνα με τον Τ.Κ. (3 αγώνες από 2 σκέλη)
  • Κύπελλο κατηγορίας ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ – Δεκτοί αθλητές 16 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 201 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 201 – 650 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα και μαύροι αριθμοί συμμετοχής. Μετατροπές μοτοσυκλετών ελεύθερες αλλά σύμφωνα με τον Τ.Κ. (3 αγώνες από 2 σκέλη)
  • Κύπελλο κατηγορίας NORMAL – Δεκτοί αθλητές 15 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 201 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 201 – 710 κ.ε. (4Τ). Κόκκινα φόντα και λευκοί αριθμοί συμμετοχής.  (3 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.

Στην κατηγορία NORMAL επιτρέπονται οι ακόλουθες μετατροπές στις μοτοσυκλέτες:

Α) Μοτοσυκλέτες με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου “Injection” (ηλεκτρονικός ψεκασμός).

Δεν επιτρέπεται καμία μετατροπή στο σύστημα εξάτμισης, στον κυβισμό όπως και στην σχέση συμπίεσης του εμβόλου, καθώς και στα λοιπά εξαρτήματα του κινητήρα. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της ηλεκτρονικής με άλλη του εμπορίου, όπως και η χρήση μονάδων διαχείρισης καυσίμου (εκτός αν είναι τοποθετημένα από το εργοστάσιο).

B) Μοτοσυκλέτες με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου με καρμπυρατέρ.

Επιτρέπονται όλες οι μετατροπές στον κινητήρα και στο σύστημα εξάτμισης καθώς και η αλλαγή του κυβισμού του.

Σε όλες τις μοτοσυκλέτες της κατηγορίας NORMAL:

Απαγορεύεται η αντικατάσταση της ανάρτησης με άλλη after market, όπως και η αντικατάσταση του μοχλικού, του ψαλιδιού και της τιμονόπλακας.

Επιτρέπονται η μετατροπή του συστήματος των φρένων, η τοποθέτηση μονόδρομου συμπλέκτη, η αλλαγή στα ελατήρια των αναρτήσεων, το revalving των αναρτήσεων, η τοποθέτηση συστήματος γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων (Quick shifter).

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όλοι οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2020 οι οποίοι και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία. Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές – κάτοχοι αθλητικών δελτίων (license) χωρών-μελών των FIM-FIME, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο της Ελλάδος, δεν βαθμολογούνται.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας (e-amotoe.gr) και έως την Παρασκευή και ώρα 24.00 οι εμπρόθεσμες και έως Σάββατο και ώρα 24.00 οι εκπρόθεσμες κι εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον ΕΚ του κάθε αγώνα.

Δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ο κάθε αθλητής κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οφείλει να προσκομίζει την κάρτα υγείας. Χωρίς αυτή δεν δύναται να εκκινήσει, ακόμη κι αν είναι δηλωμένος στο σύστημα.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 100€ για όλες τις κατηγορίες.

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής επιβαρύνονται με το ποσό των 20 ευρώ.

Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε σκέλος. Ο Τεχνικός Έλεγχος, ο έλεγχος εξακρίβωσης και οι δοκιμές για τον αγώνα, θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται με τον ΕΚ του κάθε αγώνα .

Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να φορούν κατά την παρουσία τους στην πίστα (ελεύθερες – χρονομετρημένες δοκιμές, γύρος αναγνώρισης, αγώνας), δερμάτινη φόρμα ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, κράνος, μπότες, και γάντια για χρήση Motocross ή Ταχύτητας κι όπως αυτό περιγράφεται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross & Supermoto.

Οι αθλητές θα κατατάσσονται και θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε σκέλος κι αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνονται, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα.

Τα έπαθλα που θα δίνονται είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο, 6ο μετάλλιο.

Με το τέλος του θεσμού και βάση της συνολικής βαθμολογίας, θα γίνει απονομή επάθλων στους έξι πρώτους αθλητές/τριες κάθε κατηγορίας όπως και στα τρία πρώτα σωματεία.

Οι βαθμοί των αθλητών όλων των κατηγοριών ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ στη βαθμολογία σωματείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Στους αγώνες στην πίστα των Μεγάρων, λόγω κοινής συμμετοχής με τους αγώνες του ΠΠΤ, δεν θα υπάρχει χωμάτινη διαδρομή. Αυτοί οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο ημέρες αλλά θα είναι μονοί με ένα σκέλος ανά ημέρα κι όχι διπλοί όπως στους αγώνες της ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Στο ενδεχόμενο εφαρμογής νέων περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κι έκδοσης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νέας απαγόρευσης αθλητικών δραστηριοτήτων, το Κύπελλο SUPERMOTO θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο με τους αγώνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία επιβολής των νέων περιοριστικών μέτρων. Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των αθλητών θα καθορίζεται από το σύνολο των αγώνων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία επιβολής των νέων περιοριστικών μέτρων.

 

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner