2ος αγώνας Πανελληνίου Κυπέλλου Supermoto 2022 και 1ος Βαλκανικού BMU – Δράμα 15/05/2022 – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το αθλητικό σωματείο ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ διοργανώνει  τον 2ο αγώνα του Πανελληνίου Κυπέλλου Supermoto για το έτος 2022 στις 15-05-2022 στην πίστα καρτ Καλλιφυτου.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2ος αγώναςΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ SUPERMOTO 2022.

2ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – 15/05/2022 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 ΑΡΘΡΟ  1.  ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης ΦΜ00 μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει την 15-052022 τον 2ο αγώνα του Πανελληνίου Κυπέλλου Super Moto για το έτος 2022.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:

 • τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
 • τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross & SUPERMOTO της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε.
 • τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross & SUPERMOTO της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε.
 • την Προκήρυξη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SUPERMOTO 2022
 • τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό
 • τα Πληροφοριακά          Δελτία             που     τυχόν εκδοθούν.
 • το υγειονομικό πρωτόκολλο όπως αυτό ισχύει την τρέχουσα περίοδο

https://gga.gov.gr/images/ΑΜΟΤΟΕ_ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.pdf  https://amotoe.org/enarxiprotathlimatonamot-o-e

Γ.Γ.Α. έντυπα – φόρμες προς συμπλήρωση https://gga.gov.gr/component/content/article/278covid/2981covid19sports

 

ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΑ:

Τα Paddock του αγώνα βρίσκονται στην πίστα 69 SPEEDWAY στην Καλλίφυτο Δράμας (41°10’13.2″N 24°12’09.9″E)

Γραμματεία / Χώρος Τεχνικού Ελέγχου : Πλησίον των paddock

Πλησιέστερο Νοσοκομείο / Κέντρο Υγείας: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας (8 Km)

 

ΑΡΘΡΟ  2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/2022

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022 ώρα 24:00 εμπρόθεσμες

      ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5/2022 ώρα 24:00 εκπρόθεσμες

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 8)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Με έντυπο δελτίο πληροφοριών στην Γραμματεία του αγώνα, καθώς και μέσω μεγαφωνικής εγκατάστασης

 

ΑΡΘΡΟ  3.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  & ΣΤΕΛΕΧΗ

 

            ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Πρόεδρος: Κορέλης Στέλιος
 • Μέλη: Παπαδόπουλος Χρήστος – Πυρώτης Αλέξανδρος

 

            ΣΤΕΛΕΧΗ

 • Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 • Αγωνοδίκες : ΑΒΡΑΑΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΚΟΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 • Αλυτάρχης : ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 6933 010525
 • Τεχνικός Έφορος (Επικεφαλής) : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ – Έφορος Αποτελεσμάτων: ΑΜΟΤΟΕ TIMING
 • Ιατρός Αγώνα: Θ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  4.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ

ΜΗΚΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η διαδρομή είναι κλειστή κυκλική ασφάλτινη με χωμάτινα τμήματα με φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (άλματα). Το  συνολικό μήκος της είναι 1200 μέτρα, 1070 μέτρα (ασφάλτινη) και 130 περίπου μέτρα (χωμάτινη), με πλάτος τα 9 μέτρα. Η χωρητικότητα της διαδρομής ορίζεται σε 35 μοτοσυκλέτες.

 

ΑΡΘΡΟ  5.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη γνώση και αποδοχή τόσο του ειδικού όσο και του γενικού κανονισμού.

Για να συμμετέχει αθλητής ΠΡΕΠΕΙ να είναι εγγεγραμμένος, να φαίνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ και να φέρει εν ισχύ Κάρτα Υγείας Αθλητή. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

Το Παράβολο Συμμετοχής ορίζεται στα 100 €

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20€.

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι αυτές που προβλέπονται από την προκήρυξη.

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross  & SUPERMOTO 2021. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα. Κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν συνεπάγεται πως γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση με τον τεχνικό κανονισμό όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες και συνοδοί θα πρέπει να σέβονται τον Περιβαλλοντικό Κανονισμό της FIM. Σε παράβαση των κανονισμών αυτών, μπορεί να τα τους καταλογιστεί χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ κατ’ ελάχιστο.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί.

 

ΑΡΘΡΟ  6.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ

Η πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα γίνεται ως εξής:

Ο αγώνας διεξάγεται στην πίστα 69 SPEEDWAY – Καλλίφυτος Δράμας-  Στίγμα GPS : 41°10’13.2″N   24°12’09.9″E

Προτεινόμενα καταλύματα:

HOTEL ΚΟΥΡΟΣ τηλ. 25210-57200

 

ΑΡΘΡΟ  7.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην γραμματεία του αγώνα από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο (ισόποσο με το παράβολο συμμετοχής). Το παράβολο των εφέσεων είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής. Όταν υπάρχουν κατηγορίες στις οποίες υπάρχει έκπτωση στο παράβολο συμμετοχής, αυτή η έκπτωση δεν μεταφέρεται στα παράβολα ενστάσεων – εφέσεων. Αν η ένσταση αναφέρεται σε τεχνικό θέμα για το οποίο απαιτείται η αποσυναρμολόγηση μιας μοτοσυκλέτας, τότε επιβαρύνεται με το επιπλέον ποσό των 120 ευρώ.

 

 

ΑΡΘΡΟ  8.  ΩΡΑΡΙΟ

Το παρακάτω ωράριο του αγώνα είναι προσωρινό. Αναλόγως των συνθηκών ή και του πλήθους των συμμετοχών σε κάποιες από τις κατηγορίες, αυτό ενδέχεται να αλλάξει. Σε ενδεχόμενη αλλαγή του, θα υπάρξει ενημέρωση στον χώρο της γραμματείας με δελτίο πληροφοριών και θα δοθεί στους συμμετέχοντες αθλητές το νέο ισχύον ωράριο.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ                                                                                                                                                         
                                  
17:00 – 20:00 ΟΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ
08:00 -9:00 ΟΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
9:00 ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
09:40 – 10:00 ΟΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
 

10:50 – 11:10

 

ΟΛΕΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

12:20 – 12:40

 

ΟΛΕΣ

 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

 

14:00 ΟΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ GRID
14:08 ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΥΡΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΓΩΝΑΣ 1(X ΓΥΡΟΙ = ΠΕΡ. 20 MIN.)
14:10

 

 

15:50 ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ GRID

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΥΡΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

15:58
16:00 ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ 2(X ΓΥΡΟΙ = ΠΕΡ. 20 MIN.)
  ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

SUPPLEMENTARY REGULATIONS

BMU European SuperMoto Championship 2022

Round  1

15.05.2022

Venue: City of DRAMA – GREECE

 1. ORGANIZERS A.MOT.O.E.

 

2. CLASSES

SM65

SM85

S3

OPEN

 

3. ACCESS

See attached map

 

Nearest city: Drama, at  8.0  km. from the circuit,

GPS coordinates of the circuit:  41°10’13.2″N 24°12’09.9″E

 

4. CIRCUIT INFORMATION

Name: 69 Speedway – Kallifitos – Drama length: 1200m  ./ asphalt:  1070m (89%)      offroad: approximately 130m (11%) width: .  / asphalt:   9m      offroad:   8m

 

homologation type: AMOTOE Homologation

 

5. NEAREST HOSPITAL

Name: General Hospital of Drama

Approximate distance from venue: 8.0 Km

 

6. OFFICIALS

BMU Steward:            TBA

Race Director:           George Prionas

Clerk of the Course:   Alexis Prokopiou

Chief Technical Steward: Theophilos Papadopoulos

Administrative control: Elsa Vlachou

Paddock Official:          TBA

Timekeeper:              AMOTOE TIMING

CMO:                        INTERSALONICA

Chief Flagmrashal:       TBA

 

7. MEETINGS OF THE RACE DIRECTION

Saturday 20:00 Sunday  17:30

Venue: Race Direction Office

 

8. ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL CONTROL

Saturday 17:00 – 20:00

Sunday 08:00 – 09:00

 

9. INSURANCE, ENTRIES AND STARTING PERMISSIONS

All riders must be authorized by their national federation (FMN) in order to participate in the event(s) via starting permission plus license confirmation (to be presented at the administrative control).

All entries must be sent minimum 2 days before the beginning of the Administrative control.

All riders will be required to sign additional documents at the Administrative control.

Riders under the age of 18 (minors) must be accompanied by a legal representative (parent or guardian) at the technical and Administrative control.

 

By singing and stamping the Starting permission for a rider, their FMN declares that the rider in question:

 • has a valid insurance for motorcycling sports according to FIM Europe requirements,
 • has no bans or prohibitions that prevent them to participate in the event,
 • is physically and mentally fit to participate in the event,
 • has the sporting skills of the required level in order to participate in the event without endangering him or other participants during the event

 

The organizers disclaim all responsibility for damage to a motorcycle, its accessories and components arising out of an accident, fire or other cases.

 

The organizers have contracted a third party insurance according the BMU regulations for the day of the event (Sunday) for the amount of 20 000 euro.

 

All Starting permissions must be sent to

Email:  secretary@amotoe.gr  +30 6972920809

 

All Starting permissions must be sent to

Email: sabin@frm.ro  +40 735 873 574

 

 1. ENTRY FEE

50 euro per rider for S3 and OPEN, 30 euro per rider for SM65 and SM85

 

11. FREE PRACTICES, TIME PRACTICES AND RACES

Free practices, Timed Practices and Races will be run according to the timetable enclosed.

 

In the days before the race you can use the circuit for practice after contacting the circuit owner on the phone +30 6933010525

12. RENUNCIATION OF ANY RECOURSE AGAINST SPORTING AUTHORITIES

Riders renounce all rights of appeal against the organizer, his representatives or agents by arbitration or before a tribunal or any other manner not foreseen by the BMU Regulations or the FIM Europe Sporting Code where applicable, for any damages for which they could be liable in consequence of all acts or omissions on the part of the organizer, his officials, representatives or agents in the application of these regulations or contributed to or arising out of their actions.

SPECIFIC AND ADDITIONAL REGULATIONS FOR THE EVENT:

Place and date:                     Kavala 03.05.2022

Approved by Organizer:                         Tsesmeli Maria

Approved by BMU:                 Sabin Olariu

Enclosed:

Map of the circuit

Access Map

Timetable

 

CIRCUIT LAYOUT / CIRCUIT FACILITIES

ACCESS MAPS

 

 

                                                                                                                                                                              TIMETABLE

                                                                                                  BMU EUROPEAN SUPERMOTO CHAMPIONSHIP

                                                                                                                                                                       ROUND 1

                                                                                                                                      GRAND PRIX of GREECE 2022

 CIRCUIT , CITY OF DRAMA

15.05.2022

SATURDAY 14.05.2022                                                                                                                                                         
                                  
17:00 – 20:00 ALL  ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL CONTROL

20:00                                             ORG AND JURY MEETING

SUNDAY 15.05.2022
08:00 -9:00 ALL ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL CONTROL
9:00 ALL  RIDERS BRIEFING
09:20 – 09:35 SM JUNIOR FREE PRACTICE 1
09:40 – 10:00 S3/OPEN FREE PRACTICE 1
10:30 – 10:45

10:50 – 11:10

SM

JUNIOR

S3/OPEN

FREE PRACTICE 2
FREE PRACTICE 2
12:00 – 12:15 SM JUNIOR TIME PRACTICE
12:20 – 12:40 S3/OPEN TIME PRACTICE

 

13:30

13:38

SM

JUNIOR SM

JUNIOR

ACCESS FROM PADDOCK TO GRID OPENS
START OF WARM UP LAP
13:40 SM JUNIOR RACE 1 (X LAPS = APP. 15 MIN.)

 

14:00 14:08

14:10

S3/OPEN

S3/OPEN

S3/OPEN

ACCESS FROM PADDOCK TO GRID OPENS
START OF WARM UP LAP
RACE 1 (X LAPS = APP. 20 MIN.)

 

15:10

15:18

SM

JUNIOR SM

JUNIOR

ACCESS FROM PADDOCK TO GRID OPENS
START OF WARM UP LAP
15:20 SM

JUNIOR

SM

JUNIOR

RACE 2 (X LAPS = APP. 15 MIN.)
PRIZE GIVING CEREMONY

 

15:50

15:58

S3/OPEN

S3/OPEN

ACCESS FROM PADDOCK TO GRID OPENS
START OF WARM UP LAP
16:00 S3/OPEN

S3/OPEN

RACE 2 (X LAPS = APP. 20 MIN.)
  PRIZE GIVING CEREMONY

 

Related Posts