Προκήρυξη Κυπέλλου Motocross Βόρειας Ελλάδας 2022

Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. για το 2022, προκηρύσσει Κύπελλο MOTOCROSS Βόρειας Ελλάδας, για τους αθλητές και τις αθλήτριες των σωματείων των Περιφερειών, Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θράκης, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων  Νήσων καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας , αποτελούμενο από 3 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ Α.Λ.Μ.ΚΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Α.Λ.Μ.ΚΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μ.Ο.Σ.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους αυτής της προκήρυξης, και:

 • τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
 • τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων MOTOCROSS
 • τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων MOTOCROSS
 • τον Eιδικό Κανονισμό κάθε αγώνα
 • τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν σε κάθε αγώνα.
 • και το εκάστοτε εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α. υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων.

Για το Κύπελλο ΜΧ Βόρειας Ελλάδας προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες).

 • Κύπελλο κατηγορίας ΜΧ1 – Δεκτοί αθλητές 16 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 176 – 300

κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (3 αγώνες από 2 σκέλη)

 • Κύπελλο κατηγορίας ΜΧ2 – – Δεκτοί αθλητές άνω των 13 ετών με μοτοσυκλέτα 2Τ ή άνω των 14 ετών με μοτοσυκλέτα 4Τ.  Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (3 αγώνες από 2 σκέλη).
 • Κύπελλο κατηγορίας ΜΧ65 – Δεκτοί αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί. (3 αγώνες από 2 σκέλη).
 • Κύπελλο κατηγορίας ΜΧ85 – Δεκτοί αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (3 αγώνες από 2 σκέλη).
 • Κύπελλο κατηγορίας OPEN – Δεκτοί αθλητές γεννημένοι από 1/1/1986 και πριν. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό από 101 – 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 – 450 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. (3 αγώνες από 2 σκέλη).
 • Κύπελλο κατηγορίας SENIOR – Δεκτοί αθλητές γεννημένοι από 1/1/1972 και πριν. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό από 101 – 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 – 450 κ.ε. (4Τ). Μπλε φόντα – Κίτρινοι αριθμοί. (3 αγώνες από 2 σκέλη).  Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία ΟΡΕΝ, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΟΡΕΝ  .
 • EXPERT Αυτοτελείς αγώνες για αθλητές οι οποίοι έχουν τερματίσει στις 6 πρώτες θέσεις του ΠΠΜΧ 2021 στις κατηγορίες ΜΧ1 και ΜΧ2 και στις 3 πρώτες θέσεις της κατηγορίας ΟΡΕΝ, καθώς και οι αθλητές άλλων εκτός των προαναφερόμενων περιφερειών. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό από 101 – 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 – 450 κ.ε. (4Τ). Χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι χρωματισμοί των φόντων της κατηγορίας της μοτοσυκλέτας τους. Στους αθλητές της κατηγορίας θα απονέμονται έπαθλα σε κάθε αγώνα αλλά η  κατηγορία δεν προσμετρά βαθμολογικά σε κανένα θεσμό.

Δικαίωμα και περιορισμοί συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όλοι οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2022 οι οποίοι και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία ανά αγωνιστική συνάντηση.

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές – κάτοχοι αθλητικών δελτίων (license) χωρών-μελών των FIM-FIME, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα. Οι συγκεκριμένοι αθλητές θα συμμετέχουν στην κατηγορία EXPERT εκτός των αθλητών των κατηγοριών ΜΧ65 κι ΜΧ85.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας (e-amotoe.gr) και έως την Παρασκευή και ώρα 24.00 οι εμπρόθεσμες και έως Σάββατο και ώρα 24.00 οι εκπρόθεσμες.

Δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 65€ για τις κατηγορίες ΜΧ1  – ΜΧ2 – OPEN- SENIOR – EXPERT και στα 40€ για τις κατηγορίες ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής επιβαρύνονται με το ποσό των 20 ευρώ.

Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε σκέλος. Ο Τεχνικός Έλεγχος, ο έλεγχος εξακρίβωσης και οι δοκιμές για τον αγώνα, θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται με τον ΕΚ του κάθε αγώνα.

Οι αθλητές θα κατατάσσονται και θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε σκέλος κι αγώνα και όπως αυτό ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Motocross.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνονται, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα και όπως αυτό ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Motocross. Βράβευση θα γίνεται στους 6 πρώτους αθλητές της κάθε κατηγορίας.

Με το τέλος του θεσμού και  βάση της συνολικής βαθμολογίας, θα γίνει απονομή επάθλων στους έξι πρώτους αθλητές/τριες κάθε κατηγορίας και στα τρία πρώτα στη βαθμολογία σωματεία. Η κατηγορία EXPERT δεν συμμετέχει στην τελική βράβευση του θεσμού και δεν απονέμονται έπαθλα.

Όλες οι κατηγορίες (εκτός της EXPERT) βαθμολογούνται και αθροίζονται στη βαθμολογία του σωματείου τους.

Στη         βαθμολογία       σωματείων,        βαθμολογούνται              ΜΟΝΟ τα           σωματεία            των        Περιφερειών που προαναφέρονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αν εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του ιού  COVID-19, κι εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαγόρευση αθλητικών δραστηριοτήτων ή υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος λόγος ανωτέρας βίας, κι εφόσον έχουν διεξαχθεί τουλάχιστον δύο από τις διοργανώσεις, το Κύπελλο Motocross θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο με τους αγώνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία απαγόρευσης. Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των αθλητών θα καθορίζεται από το σύνολο των αγώνων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περίπτωση αλλαγής του χώρου διεξαγωγής κάποιας από τις παραπάνω διοργανώσεις ή του σωματείο διοργανωτή ή και της ημερομηνίας διεξαγωγής  ή ακόμη υπάρξει κι οποιοδήποτε άλλο συμβάν ή τροποποίηση, θα δημοσιευθεί  εγκαίρως Δελτίο Πληροφοριών προς ενημέρωση.

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner