Ανάκληση KTM 125 και 390 Duke με Πιθανό πρόβλημα του προβολέα LED

UPDATE: Η συγκεκριμένη ανάκληση δημοσιεύτηκε στο site της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στις 19 Δεκεμβρίου 2017 (http://www.ggb.gr/sites/default/files/press-releases-files/week%2027_0.pdf ).

Όπως συμβαίνει πολλές φορές οι ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αφορούν ανακλήσεις που έχουν γίνει πριν αρκετό καιρό, και έχουν ήδη δημοσιευτεί, οπότε και δεν τις κοινοποιούμε. Στην περίπτωση αυτής της ανάκλησης με μια έρευνα που κάναμε δεν υπήρχε πουθενά δημοσιευμένη οπότε θεωρήσαμε σωστό να την  δημοσιεύσουμε.

Μετά την δημοσίευση η ΚΤΜ επικοινώνησε μαζί μας και μας επισήμανε την παλιότατα της ανάκλησης και μας ενημέρωσε πως η ανάκληση αυτή έχει καλυφθεί πλήρως στην χώρα μας από τον Ιούνιο του 2017.

Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η προσθήκη στο άρθρο για την αρτιότερη ενημέρωση, και για αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων!

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει µέσω του Τύπου την Ανάκληση 125 και 390 Duke 2017

Η ανάκληση αφορά σε 45 μοτοσυκλέτες, μοντέλα ετών 2017.

Στις επηρεαζόμενες μοτοσυκλέτες υπάρχουν σποραδικές επανεκκινήσεις του προβολέα LED, και  µπορεί να οδηγήσουν σε τροχαία ατυχήµατα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων μοτοσυκλετών ΚΤΜ σε όλη την Ελλάδα, για να διενεργηθεί βελτιωτική εργασία.

Η ανάκληση, σύµφωνα µε έγγραφη δήλωση του διανοµέα της KTM στη χώρα µας, αφορά 45 µοτοσικλέτες, εκ των οποίων οι 3 έχουν παραδοθεί στους τελικούς ιδιοκτήτες τους, στους οποίους θα σταλούν προσωπικές επιστολές.