Ανάκληση SUZUKI UK110 για έλεγχο στροφαλοφόρων και αντικατάσταση γεννήτριας

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.Ε.Β.E. εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών SUZUKI τύπου UK110.Η ανάκληση αφορά σε 218 µοτοσικλέτες, παραγωγής από Μάιο 2015 έως Μάρτιο 2018, µε εύρος πλαισίων από MH8DE1111G0108094 έως MH8DE111100104380 και από MH8DE1111G0109987 έως MH8DE1111G0111002.

Στις επηρεαζόµενες µοτοσικλέτες, ορισµένοι στροφαλοφόροι άξονες έχουν την επιφάνεια εφαρµογής εκτός ονοµαστικής διάστασης εξαιτίας
ακατάλληλης διαδικασίας κατασκευής. Η συνεχής λειτουργία υπ’ αυτήν την συνθήκη µπορεί να καταστρέψει ορισµένα εξαρτήµατα. Στην χειρότερη περίπτωση ο κινητήρας διακόπτει την
λειτουργία του.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω µοτοσικλετών, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών µοτοσικλετών SUZUKI σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος στροφαλοφόρων και αντικατάσταση γεννήτριας, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την 24ωρη γραµµή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.Ε.Β.E. στο τηλέφωνο 210 9988168.

Related Posts