Ανάκληση Yamaha ΜΤ09/ΜΤ09Α/ΜΤ09TR/XSR900 για βελτίωση συστήματος στήριξης τιµονιού

Ανάκληση δικύκλων Yamaha τύπων ΜΤ09/ΜΤ09Α/ΜΤ09TR/XSR900 για βελτίωση του συστήµατος στήριξης του τιµονιού.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. Σε συνεργασία µε τους εθνικούς διανοµείς, και συγκεκριµένα στην Ελλάδα µε τη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., και το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης δικύκλων Yamaha τύπων :

ΜΤ09/ΜΤ09Α/ΜΤ09TR/XSR900.

Η ανάκληση αφορά σε 1150 δίκυκλα, χρονολογίας κατασκευής 2014-2017, στα οποία υπάρχει πιθανότητα οι βάσεις του τιµονιού να λασκάρουν κάτω από ιδιαίτερα βίαιες συνθήκες χειρισµών, δηµιουργώντας έτσι δυσκολία στον έλεγχο του δίκυκλου.

Μέχρι στιγµής έχει αναφερθεί, εκτός Ελλάδας, µία περίπτωση ατυχήµατος, που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για να  γίνει αντικατάσταση των βάσεων τιµονιού µε νέες βελτιωµένες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 210 6293595, 561 (αρµόδιοι: Ν. Λάριος, Α. Κοσκινάς).

Related Posts