19 May 2024
Παν.Πρ.Ταχ. 2019

ΓΕΝΙΚΟΣ Κανονισμός Αγώνων Ταχύτητας Μοτοσυκλετών 2019

ΓΕΝΙΚΟΣ Κανονισμός Αγώνων Ταχύτητας Μοτοσυκλετών 2019 από την Α.ΜOT.Ο.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1: ΕΝΔΥΣΗΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 3: OPEN - ROOKIE

011.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

011.2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

011.3 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

011.3.1 Ελεύθερες Δοκιμές Εκτός Αγωνιστικής Συνάντησης

011.3.2 Σειρά Διεξαγωγής των Δοκιμών και των Αγώνων

011.4 ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΑΤΑ

011.4.1 Διαστάσεις, χρώματα σημαιών, θέσεις κριτών σηματωρών

011.4.2 Σημαίες και φώτα για την παροχή πληροφοριών

011.4.3 Σημαίες & φώτα που μεταδίδουν πληροφορίες και οδηγίες

011.4.4 Φωτεινά σήματα

011.4.5 Εμφάνιση Κριτών – Σηματωρών

011.4.6 Αυτοκίνητα ασφαλείας

011.5 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

011.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

011.6.1 Αγώνες Ταχύτητας σε Πίστα

011.6.2 Όρια Ηλικίας Αναβατών

011.7 ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

011.7.1 Ομαδικές Εκκινήσεις – Διάταξη της εκκίνησης:

011.7.2 Εκκίνηση με τους Κινητήρες σταματημένους.

011.7.3 Εκκίνηση με τους κινητήρες σε λειτουργία

011.7.4 Βρόχινοι και Στεγνοί Αγώνες

011.7.5 Διαδικασία Ride through

011.8 MEΣA (ΤΡΟΠΟΙ ) ΚΙΝΗΣΗΣ THΣ MOTOΣYKΛETAΣ

011.9 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

011.10 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣTA PITS

011.11 ΑΛΛΑΓΗ MOTOΣYKΛETAΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

011.11.1 Αλλαγή μοτοσυκλέτας.

011.11.2 Επιτρεπόμενος αριθμός ελαστικών

011.12 ΔΙΑΚΟΠΗ KAI EΠANΕΚΚΙΝΗΣΗ TOY ΑΓΩΝΑ

011.12.1 Διακοπή του αγώνα

011.12.2 Επανεκκίνηση αγώνα που είχε διακοπεί:

011.13 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

011.13.1 Αγώνες με ομαδική εκκίνηση

011.14 XΩPOI ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

011.15 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ

011.15.1 Kόστoς Ενστάσεων Επί Τεχνικών Θεμάτων

011.15.2 Προθεσμίες Υποβολής Ενστάσεων-Εφέσεων

011.16 ΒΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ

011.17 ΡΕΚΟΡ ΓΥΡΟΥ

011.18 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

011.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

O παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους αγώνες ταχύτητας σε συνδυασμό με τον Αγωνιστικό Κανονισμό Μοτοσυκλέτας .

011.2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μία αγωνιστική συνάντηση αγώνων ταχύτητας μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους επί μέρους αγώνες που θα γίνουν την ίδια ή σε διαδοχικές ημέρες. Σαν γενική αρχή θα ισχύει ότι κάθε φορά θα διαγωνίζεται μια μόνο κατηγορία μοτοσυκλετών.

011.3 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Οι αγώνες θα γίνονται σε κλειστές κυκλικές διαδρομές (σιρκουΐ).

Οι εκάστοτε διαδρομές θα πρέπει να έχουν πάρει την προηγούμενη έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. που θα χορηγείται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των κανονισμών της ΔOM.

011.3.1 Ελεύθερες Δοκιμές Εκτός Αγωνιστικής Συνάντησης

Απαγορεύονται οι δοκιμές αγωνιζομένου με οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα στο χώρο διεξαγωγής αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, 11 μέρες πριν την Παρασκευή της εβδομάδας τέλεσης του συγκεκριμένου αγώνα πρωταθλήματος. Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισμού, επιφέρει τον αποκλεισμό από τον αγώνα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει την ελεύθερη προπόνηση εντός της περιόδου απαγόρευσης, με αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου 45μέρες πριν.

011.3.2 Σειρά Διεξαγωγής των Δοκιμών και των Αγώνων

H σειρά διεξαγωγής των ελεύθερων, χρονομετρημένων δοκιμαστικών και των αγώνων καθορίζονται είτε στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων είτε στον συμπληρωματικό κανονισμό του οργανωτή εάν πρόκειται για συνάντηση που δεν αναφέρεται στις προκηρύξεις της Ομοσπονδίας.

011.4 ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΑΤΑ

Οι κριτές / σηματωροί και τα άλλα στελέχη των αγώνων, θα επιδεικνύουν σημαίες ή φωτεινά σήματα που παρέχουν πληροφορίες ή οδηγίες / εντολές στους αναβάτες κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των αγώνων.

011.4.1 Διαστάσεις, χρώματα σημαιών, θέσεις κριτών σηματωρών

Όλες οι σημαίες πρέπει να έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: Μήκος 100 cm x Πλάτος 80cm.

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνα με το χρωματολόγιο Pantone ως ακολούθως:

Πορτοκαλί 151C

Μαύρο C

Μπλε 286C

Κόκκινο 186C

Κίτρινο C

Πράσινο 348C

Οι διαστάσεις και τα χρώματα των σημαιών, θα ελέγχονται τη μέρα πριν από το πρώτο σκέλος των δοκιμών.

Οι θέσεις των κριτών σηματωρών στη διαδρομή (πίστα) θα καθορίζονται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης της πίστας από τα αρμόδια όργανα.

011.4.2 Σημαίες και φώτα για την παροχή πληροφοριών

Εθνική Σημαία ή σημαία της Λέσχης: Σήμα Εκκίνησης

Πράσινη σημαία ή Πράσινα Φώτα: (ανάλογα με την περίπτωση) : H διαδρομή είναι ελεύθερη Η σημαία αυτή πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη διάρκεια του 1ου γύρου κάθε σκέλους δοκιμών, κατά τη διάρκεια του γύρου αναγνώρισης και του γύρου προθέρμανσης.

Μετά την τελευταία κίτρινη σημαία πρέπει να επιδεικνύεται από τον επόμενο κριτή σηματωρό η πράσινη σημαία ακίνητη.

Κίτρινη σημαία με κόκκινες λωρίδες: Έχει μειωθεί η πρόσφυση στην επιφάνεια του δρόμου από λάδια, νερό ή άλλα υλικά.

Μπλε σημαία: Σήμα προσπεράσματος. Πληροφορεί τον αναβάτη ότι πρόκειται να τον προσπεράσει κάποια ή κάποιες ταχύτερες μοτοσυκλέτες.

Επιδεικνυόμενη ακίνητη : Κάποιος ταχύτερος αναβάτης πρόκειται να σας προσπεράσει ευθύς αμέσως.

Επιδεικνυόμενη κινουμένη : Σας προσπερνάει άμεσα κάποιος. Σημαία Καρρά με άσπρα/μαύρα τετράγωνα : Σήμα Τερματισμού

Σημαία καρρώ μαζί με Μπλε Σημαία: Oι σημαίες αυτές επιδεικνύονται μαζί, όταν ένας αναβάτης(ες)προηγείται(ούνται) του επικεφαλής κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου πριν από τη γραμμή του τερματισμού, (βλέπε αρθρ. 011.13.1.1).

011.4.3 Σημαίες & φώτα που μεταδίδουν πληροφορίες και οδηγίες

Κίτρινη Σημαία: Κίνδυνος σε συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής.

– Επιδεικνυόμενη ακίνητη: Οι αναβάτες πρέπει να είναι έτοιμοι να μειώσουν ταχύτητα.

– Επιδεικνυόμενη κινούμενη : Ο κίνδυνος είναι άμεσος και οι αναβάτες πρέπει να μειώσουν ταχύτητα και να ετοιμάζονται να ακινητοποιηθούν. Και στις δύο περιπτώσεις το προσπέρασμα απαγορεύεται μέχρι του σημείου που επιδεικνύεται πράσινη σημαία.

Κατά τη διάρκεια γύρων επιθεώρησης της πίστας οι κίτρινες σημαίες πρέπει να επιδεικνύονται στα ακριβή σημεία (K) που θα βρίσκονται οι Κριτές – Σηματωροί κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των αγώνων.

Λευκή σημαία: Υπάρχει ένα αργά κινούμενο αυτοκίνητο στην πίστα, ασθενοφόρο ή σχετικό όχημα. Όταν επιδεικνύεται ακίνητη, σημαίνει ότι ο αναβάτης πρέπει να περιμένει να συναντήσει το αυτοκίνητο αυτό σύντομα.

Όταν επιδεικνύεται κινούμενη, σημαίνει ότι ο αναβάτης θα συναντήσει το αυτοκίνητο αυτό στο συγκεκριμένο τμήμα της πίστας (άμεσα). Απαγορεύεται ένα αναβάτης να προσπεράσει άλλο αναβάτη όταν επιδεικνύεται η σημαία αυτή. Επιτρέπεται το προσπέρασμα του αυτοκινήτου που κινείται αργά. O οδηγός του αυτοκινήτου αυτού πριν μπει στην πίστα πρέπει να ενημερώσει τους κριτές στο σημείο εισόδου.

Από την στιγμή που το αυτοκίνητο αυτό σταματήσει στην πίστα, οι λευκές σημαίες πρέπει να εμφανίζονται μαζί με κίτρινες σημαίες.

Κόκκινη Σημαία ή Κόκκινα Φώτα: Πληροφορεί τους αναβάτες ότι ο αγώνας ή οι δοκιμαστικοί γύροι διακόπτονται και ότι πρέπει να μειώσουν ταχύτητα να μην προσπεράσουν και να επιστρέψουν στα pits με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Μαύρη σημαία σε συνδυασμό με πινακίδα που φέρει νούμερο αναβάτη: Πληροφορεί τον αναβάτη της μοτοσυκλέτας, της οποίας ο αριθμός συμμετοχής αναγράφεται στην πινακίδα, ότι συμπληρώνοντας τον γύρο πρέπει να σταματήσει στα PITS και δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα

Μαύρη σημαία με πορτοκαλί δίσκο: Επιδεικνύεται από τον Αλυτάρχη σε συνδυασμό με πινακίδα με τον αριθμό συμμετοχής του αναβάτη και τον προειδοποιεί για τεχνικό πρόβλημα που εντόπισαν οι κριτές σηματωροί στη μοτοσυκλέτα του. O αναβάτης στον οποίο θα επιδειχθεί η σημαία αυτή πρέπει να βγει στον χώρο των pits και οι μηχανικοί του να αποκαταστήσουν το πρόβλημα που υποδείχθηκε.

Η σημαία αυτή μαζί με τον πορτοκαλί δίσκο επιδεικνύεται από τον Αλυτάρχη στο ύψος της γραμμής τερματισμού, και, αν κριθεί απαραίτητο, και από κριτές κατά μήκος της διαδρομής. μόνο όμως με εντολή του Αλυτάρχη.

Λευκή σημαία με διαγώνιο κόκκινο σταυρό: Ο αγώνα αναστέλλεται εν κινήσει. Οι αναβάτες πρέπει να μειώσουν ταχύτητα και να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν το Pace Car. Για όσο χρόνο επιδεικνύεται η σημαία αυτή απαγορεύεται το προσπέρασμα μεταξύ των αναβατών.

Απαγορεύεται το προσπέρασμα του Pace car, οι αναβάτες πρέπει να σχηματίσουν γραμμή πίσω από αυτό.

011.4.4 Φωτεινά σήματα

Σε αγώνες που γίνονται βράδυ πρέπει να χρησιμοποιούνται φώτα.

011.4.5 Εμφάνιση Κριτών – Σηματωρών

Το ένδυμα – εμφάνιση των κριτών – σηματωρών πρέπει να είναι ουδετέρου χρώματος ώστε να μην προκαλεί σύγχυση με τα χρώματα των σημαιών.

011.4.6 Αυτοκίνητα ασφαλείας

Τα αυτοκίνητα ασφαλείας που μπορούν να εισέρχονται στην πίστα, πρέπει να είναι ανοιχτού χρώματος και να είναι εφοδιασμένα με μπλε περιστρεφόμενους φάρους. Οι λέξεις “SAFETY CAR” πρέπει να φαίνονται καθαρά στα πλάγια και στο πίσω μέρος των αυτοκινήτων. Για αγώνες που διεξάγονται με χαμηλές συνθήκες φωτισμού οι λέξεις αυτές πρέπει να είναι φθορίζουσες.

Το προσπέρασμα αυτών των αυτοκινήτων από τους συμμετέχοντες αναβάτες απαγορεύεται.

Εάν ένα άλλο όχημα (π.χ. ασθενοφόρο) χρειάζεται να μπει στην πίστα, την ίδια στιγμή που θα μπει και το Safety Car, το άλλο όχημα έχει προτεραιότητα.

011.5 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Για τη διεξαγωγή των χρονομετρημένων δοκιμών πρέπει να προβλέπεται από τον Ειδικό Κανονισμό ένας καθορισμένος ελάχιστος χρόνος.

Σε κάθε κατηγορία πρέπει να επιτρέπεται η διεξαγωγή δύο τουλάχιστον χρονικών διαστημάτων για εκτέλεση χρονομετρημένων γύρων. H συνολική διάρκεια αυτών των δύο χρονικών διαστημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 60’ λεπτά.

Στην περίπτωση διπλού αγώνα είναι δυνατόν οι παραπάνω δοκιμές να γίνονται μόνο μια φορά και να λαμβάνονται υπόψη και για τις δύο αγωνιστικές συναντήσεις.

011.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

011.6.1 Αγώνες Ταχύτητας σε Πίστα

Για να έχει ένας αναβάτης το δικαίωμα της εκκίνησης πρέπει οπωσδήποτε να έχει συμπληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό χρονομετρημένων γύρων έτσι ώστε να γνωρίζει τη διαδρομή. O αριθμός αυτός θα αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό.

Εάν ένας αναβάτης συμμετέχει σε διαφορετικές κατηγορίες στην ίδια αγωνιστική συνάντηση ο αριθμός αυτών των γύρων πρέπει να έχει συμπληρωθεί για όλες τις κατηγορίες στις οποίες θα συμμετάσχει. Τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών χρησιμοποιούνται σαν κριτήρια συμμετοχής στον αγώνα.

Οι Ειδικοί Κανονισμοί πρέπει να αναφέρουν το μέγιστο αριθμό αναβατών που θα επιτρέπεται σε κάθε κατηγορία.

Οποιαδήποτε μέθοδος και αν χρησιμοποιείται προκειμένου να καθοριστεί το κριτήριο για το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα αυτή θα πρέπει να βασίζεται στις χρονομετρημένες δοκιμές. O μέγιστος χρόνος που θα καθορίζεται σαν προϋπόθεση συμμετοχής πρέπει να είναι ο καλύτερος επιτευχθείς χρόνος, επαυξημένος από 15% έως 25% σύμφωνα και με όσα ειδικότερα θα αναφέρει ο ειδικός κανονισμός του αγώνα. Σε ειδικές περιπτώσεις και με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση των αγωνοδικών, το πιο πάνω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί.

Εάν μια κλάση υποδιαιρεθεί σε δύο ή περισσότερες ομάδες δοκιμαστικών γύρων και εφόσον οι συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμών παραμένουν περίπου όμοιες για όλες τις ομάδες, τότε η επιλογή των αναβατών που θα λάβουν τελικά μέρος στον αγώνα θα γίνει από τους κατά σειρά ταχύτερους αναβάτες του ενοποιημένου πίνακα κατάταξης όλων των ομάδων συνολικά. O μέγιστος χρόνος που θα ορισθεί σαν προϋπόθεση συμμετοχής πρέπει να είναι ο καλύτερος που επιτεύχθηκε ανεξαρτήτως ομάδας, επαυξημένος από 15έως 25 %, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ειδικός κανονισμός.

Στην περίπτωση που οι συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμών των ομάδων είναι σημαντικά διαφοροποιημένες (π.χ. στεγνό-βρεγμένο) και μετά από αιτιολογημένη απόφαση των Αγωνοδικών, η επιλογή των αναβατών που θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα γίνεται αναλογικά από τους αναβάτες που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους από κάθε ομάδα χωριστά.

Εάν οι αναλογούσες θέσεις εκκίνησης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από μια ομάδα λόγω των κριτηρίων συμμετοχής, τότε οι κενές θέσεις θα συμπληρώνονται από τους επιτυχόντες αναβάτες της άλλης ομάδας. Οι θέσεις εκκίνησης θα κατανέμονται στους ταχύτερους οδηγούς εναλλάξ.

Οι αναβάτες εκκινούν σε σειρές των 4 εκτός και αν η Προκήρυξη και/ή ο ειδικός κανονισμός προβλέπουν άλλες σειρές.

011.6.2 Όρια Ηλικίας Αναβατών

Το όριο ηλικίας των αναβατών:. Για τη κατηγορία SUPERSPORT 300 αθλητές 14 ετών. Για τη κατηγορία RACING αθλητές 14 ετών και άνω, 15 ετών για μοτ/τες δίχρονες. Για τη κατηγορία SUPERSPORT τα 16 έτη, για την SUPERSTOCK τα 18 έτη και για την κατηγορία OPEN αντιστοίχως ανάλογα με την μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιεί ο αγωνιζόμενος. Για την κατηγορία ΝΕΩΝΑΠΟ 13 ετών εννοείται ότι αφορά σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 13 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα. Παράδειγμα: για να συμμετάσχει ο αθλητής στον αγώνα της 1/4/2018, θα πρέπει να έχει γεννηθεί πριν από και έως τις 30/3/2005 και ΜΕΧΡΙ 20 ετών. Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µμειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή  με αναγνωρισμένη αγωνιστική εμπειρία – με απόφαση/έγκριση του ΔΣ της ΑΜΟΤΟΕ.

011.7 ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Σε όλους τους πρωταθληματικούς αγώνες εφαρμόζεται η ομαδική εκκίνηση με τους κινητήρες σε λειτουργία.

Όταν οι εκκινούντες 2 κατηγοριών, στην ίδια αγωνιστική συνάντηση είναι λιγότεροι από 6σε κάθε μία, τότε μετά από εισήγηση του αλυτάρχη και τη σύμφωνη γνώμη των αγωνοδικών, οι δύο αυτές κατηγορίες μπορούν να διαγωνιστούν μαζί.

H σειρά εκκίνησης καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών, με τις ταχύτερες μοτοσυκλέτες να τοποθετούνται εμπρός.

H εκκίνηση πρέπει να δίνεται με τους κινητήρες σε λειτουργία.

011.7.1 Ομαδικές Εκκινήσεις – Διάταξη της εκκίνησης:

H απόσταση μεταξύ των κλιμακωτών σειρών στη διάταξη της εκκίνησης είναι 9 μέτρα συμπεριλαμβανομένου του μήκους της μπροστινής μοτοσυκλέτας. (Τα 9 μέτρα μετρώνται από τον μπροστινό τροχό της μπροστινής μοτοσυκλέτας μέχρι τον μπροστινό τροχό της πίσω), η κλιμάκωση της διάταξης ορίζεται στα 1-2 μ.

H σχάρα εκκίνησης ορίζεται σε τριάδες (βλ. σχήμα στο τέλος).

H θέση εκκίνησης του ταχύτερου, από τις δοκιμές, αναβάτη ορίζεται στην αντίθετη πλευρά από την πρώτη στροφή της συγκεκριμένης διαδρομής.

011.7.2 Εκκίνηση με τους Κινητήρες σταματημένους.

H διαδικασία εκκίνησης είναι η ίδια όπως αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο 011.7.3 με την εξαίρεση της φράσης: “Όταν οι αναβάτες επιστρέψουν στις θέσεις τους θα σταματήσουν κρατώντας τους κινητήρες τους σε λειτουργία”, η οποία αντικαθίσταται με τη φράση: “Όταν οι αναβάτες επιστρέψουν στις θέσεις τους στη σειρά εκκίνησης, πρέπει να σταματήσουν (σβήσουν) τους κινητήρες τους”.

011.7.3 Εκκίνηση με τους κινητήρες σε λειτουργία

Πρέπει να ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

 1. 1.8 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης: Ανοίγει η έξοδος των Pits για τον γύρο παρατήρησης.
 2. 2.5 λεπτά πριν από την εκκίνηση του αγώνα η έξοδος των Pits κλείνει
 3. 3.O γύρος παρατήρησης δεν είναι υποχρεωτικός. Οι αναβάτες που δεν επιθυμούν να πάρουν μέρος στον γύρο παρατήρησης θα πρέπει να παραμείνουν στην έξοδο της ζώνης μηχανικών και θα πάρουν την θέση τους στην σχάρα μόλις ολοκληρωθεί ο γύρος παρατήρησης.
 4. 4.Αναβάτες που δεν βρίσκονται στην σχάρα εκκίνησης, μπορούν να εκκινήσουν τον γύρο προθέρμανσης από τον διάδρομο των Pits, κάτω από τις οδηγίες του κριτή που έχει την ευθύνη της εξόδου των Pits. Αυτοί οι αναβάτες πρέπει να έχουν αφαιρέσει τους θερμαντήρες των ελαστικών τους, μετά την επίδειξη της πινακίδας των 3 λεπτών.
 5. 5.Μόλις οι αναβάτες φθάσουν στην σχάρα εκκίνησης μετά την ολοκλήρωση του γύρου παρατήρησης, πρέπει να πάρουν την θέση τους και μπορούν να επιτηρούνται – συνοδεύονται από πέντε το πολύ άτομα της ομάδας τους, από τα οποία ένα άτομο μπορεί να φέρει μία ομπρέλα. Όλα τα άτομα της ομάδας πρέπει να φέρουν “πάσα αναγνώρισης για την σχάρα εκκίνησης” τα οποία τους προμηθεύει ο οργανωτής .Κριτές της οργάνωσης θα κρατούν πινακίδες όπου θα σημειώνονται οι σειρές στην σχάρα και να βοηθούν τους αναβάτες να εντοπίσουν την θέση τους στην σχάρα.
 6. 6.Στο σημείο αυτό της διαδικασίας, ο Αλυτάρχης θα κηρύξει τον αγώνα “στεγνό” ή “βρεγμένο” και θα ενημερώσει τους αναβάτες που βρίσκονται στην σχάρα εκκίνησης, αλλά και αυτούς που περιμένουν στον διάδρομο των pits. Εάν ο αγώνας κηρυχθεί “βρεγμένος” μία πινακίδα με την φράση “βρεγμένος ή με ανάλογο σχέδιο” πρέπει να επιδειχθεί. Εάν δεν επιδειχθεί καμία πινακίδα, ο αγώνας, αυτόματα χαρακτηρίζεται ως στεγνός”.
 7. 7.Οι αναβάτες που εντοπίζουν κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην μοτοσυκλέτα τους κατά τον γύρο αναγνώρισης, μπορούν να επιστρέψουν στον διάδρομο των Pits για να κάνουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις ή να αλλάξουν την μοτοσυκλέτα τους. Στην περίπτωση αυτή ο αναβάτης θα ξεκινήσει για τον γύρο προθέρμανσης από τον διάδρομο των Pits.
 8. 8.Οι αναβάτες που βρίσκονται στην σχάρα εκκίνησης, σε αυτή την φάση μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις στις μηχανές τους ή να αλλάζουν ελαστικά κατάλληλα για τις ανάγκες της πίστας. Μπορούν να χρησιμοποιούνται θερμαντήρες ελαστικών – κουβέρτες – και επιτρέπονται γεννήτριες, μπαταρίες ή άλλες ηλεκτρικές παροχές στην σχάρα εκκίνησης. Kατ’ εξαίρεση επιτρέπονται ολοκληρωμένες διατάξεις υποβοήθησης της εκκίνησης που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τετράχρονες μοτοσυκλέτες.
 9. 9.Όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με την επίδειξη της πινακίδας των 3λεπτών. Μετά την επίδειξη αυτής της πινακίδας οι αναβάτες που επιθυμούν να συνεχίσουν να κάνουν ρυθμίσεις, πρέπει να μετακινήσουν τις μοτοσυκλέτες τους στον διάδρομο των Pits. Αυτοί οι αναβάτες και οι μοτοσυκλέτες τους πρέπει να αποχωρήσουν από την σχάρα εκκίνησης και στον διάδρομο των pits μπορούν να συνεχίσουν τις ρυθμίσεις τους ή να αλλάξουν μοτοσυκλέτα πριν από την επίδειξη της πινακίδας του 1λεπτού. Οι αναβάτες αυτοί θα ξεκινήσουν τον γύρο προθέρμανσης από τον διάδρομο των Pits.

10. O ανεφοδιασμός στην σχάρα εκκίνησης, μετά την έναρξη του γύρου αναγνώρισης απαγορεύεται.

11. 5 λεπτά πριν από την εκκίνηση του γύρου προθέρμανσης Επιδεικνύεται Πινακίδα 5′ λεπτών

12. 3 λεπτά πριν από την εκκίνηση του γύρου προθέρμανσης Επιδεικνύεται Πινακίδα 3′ λεπτών. Αφαιρούνται οι θερμαντήρες – κουβέρτες – από τους τροχούς των μοτοσυκλετών και από τους ανταλλακτικούς τροχούς. Οι κριτές της σχάρας εκκίνησης και του διαδρόμου των pits πρέπει να επιτηρούν την τήρηση αυτής της διαδικασίας. Όλα τα πρόσωπα εκτός από (1) ένα μηχανικό ή (2) δύο μηχανικούς για τις τετράχρονες μοτοσυκλέτες, το πρόσωπο που κρατά την ομπρέλα του αναβάτη, τα τηλεοπτικά συνεργεία, οι φωτογράφοι και οι επίσημοι, πρέπει να αποχωρήσουν από την σχάρα εκκίνησης. Κανένα πρόσωπο εκτός από τα εξουσιοδοτημένα για να παρευρίσκονται στην σχάρα εκκίνησης δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στον χώρο την στιγμή αυτή.

13. 1 λεπτό πριν από την εκκίνηση του γύρου προθέρμανσης Επιδεικνύεται πινακίδα 1 λεπτού.Στο σημείο αυτό όλα τα άτομα εκτός από (1) ένα μηχανικό ή (2) δύο μηχανικούς για τα τετράχρονα, αποχωρούν υπό την επίβλεψη των κριτών εκκίνησης. Οι μηχανικοί αμέσως βοηθούν τους αναβάτες να εκκινήσουν τους κινητήρες των μοτοσυκλετών και αμέσως εγκαταλείπουν τον χώρο εκκίνησης.

14. 30 δευτερόλεπτα πριν από την εκκίνηση του γύρου προθέρμανσης Επιδεικνύεται πινακίδα 30 δευτερολέπτων. Οι υπεύθυνοι για τον γύρο προθέρμανσης κριτές παίρνουν θέσεις μπροστά από την πρώτη σειρά εκκίνησης(μεταξύ 2ου & 4ου αναβάτη) κρατώντας κόκκινη σημαία σε κάθε χέρι τους.. Όλοι οι αναβάτες πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν με τους κινητήρες των μοτοσυκλετών τους σε λειτουργία. Δεν επιτρέπεται καμία βοήθεια από τους μηχανικούς τους. Όποιος αναβάτης δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει τον κινητήρα του, πρέπει να μετακινήσει την μοτοσυκλέτα του στον διάδρομο των pits και να προσπαθήσει να ξεκινήσει την μοτοσυκλέτα του. Αυτοί οι αναβάτες θα ξεκινήσουν τον γύρο προθέρμανσης από τον διάδρομο των pits. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλο τους θερμαντήρες των τροχών, ούτε να αλλάξουν λάστιχα ή τροχούς.

15. 2 λεπτά πριν από την εκκίνηση του αγώνα Εκκίνηση του γύρου προθέρμανσης. O κριτής που είναι υπεύθυνος για τον γύρο προθέρμανσης περπατά κατά μήκος της σχάρας εκκίνησης από την πρώτη σειρά προς την τελευταία, σταματώντας σε κάθε σειρά. Οι αναβάτες πρέπει να ξεκινήσουν τον γύρο προθέρμανσης σειρά προς σειρά, μόλις ο υπεύθυνος κριτής φθάσει στην αντίστοιχη σειρά και κατεβάσει τις δύο κόκκινες σημαίες που κρατά. Οι αναβάτες που θα κάνουν ένα γύρο χωρίς περιορισμό ταχύτητας, ακολουθούνται από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μόλις οι αναβάτες περάσουν την έξοδο των Pits το φως της εξόδου ανάβει πράσινο και οι αναβάτες που περιμένουν θα τους επιτραπεί να ακολουθήσουν στον γύρο προθέρμανσης. Τριάντα (30)δευτερόλεπτα αργότερα το φανάρι θα δείξει κόκκινο φως και ο κριτής της εξόδου του διαδρόμου των pits θα επιδείξει κόκκινη σημαία κλείνοντας την έξοδο των pits. Μόλις οι αναβάτες επιστρέψουν στην σχάρα εκκίνησης πρέπει να πάρουν τις θέσεις τους, τοποθετώντας τις μοτοσυκλέτες τους με τον μπροστινό τροχό στην γραμμή της σχάρας που καθορίζει την θέση τους, έχοντας τους κινητήρες των μοτοσυκλετών τους σε λειτουργία. Ένας κριτής θα στέκεται μπροστά στην σχάρα εκκίνησης κρατώντας κόκκινη σημαία. Κάθε αναβάτης που διαπιστώνει ότι έχει πρόβλημα στην μηχανή του κατά την διάρκεια του γύρου προθέρμανσης, μπορεί να επιστρέψει στον διάδρομο των pits και να κάνει επισκευές ή να αντικαταστήσει την μοτοσυκλέτα του. Μόλις οι αναβάτες κάθε σειράς συμπληρώνουν τις θέσεις τους στην σειρά τους, ο κριτής που κρατά την πινακίδα σειράς την κατεβάζει, δείχνοντας έτσι ότι η σειρά συμπληρώθηκε. Εάν κάποιος αναβάτης δεν έρθει στην σειρά του ή διαπιστωθεί ότι έχει πρόβλημα στην μοτοσυκλέτα του ο κριτής της σειράς αυτής δεν κατεβάζει την πινακίδα. Όταν όλες οι πινακίδες έχουν κατέβει και το αυτοκίνητο ασφαλείας έχει ολοκληρώσει τον γύρο του, ο κριτής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σχάρας εκκίνησης θα επιδείξει πράσινη σημαία. O αφέτης θα δώσει εντολή στους κριτές της μπροστινής γραμμής που κρατούν κόκκινες σημαίες να κινηθούν προς το πλευρό (πλάι) της πίστας. O Αλυτάρχης θα ανάψει τα κόκκινα φώτα και σε διάστημα 2 έως 5 δευτερολέπτων θα τα σβήσει. Το αυτοκίνητο ασφαλείας θα ακολουθήσει πίσω από την τελευταία μοτοσυκλέτα για όλο τον πρώτο γύρο.

16. Κάθε αναβάτης που θα κάνει εσφαλμένη εκκίνηση, θα κληθεί να εφαρμόσει την διαδικασία Ride through που περιγράφεται στο άρθρο 011.7.5.ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΑ.O Αλυτάρχης θα αποφασίσει εάν θα επιβάλει ποινή και θα πρέπει να ενημερώσει την ομάδα του αναβάτη που έκανε εσφαλμένη εκκίνηση για την επιβολή της ποινής όχι αργότερα από 15 λεπτά μετά την εκκίνηση του αγώνα.

17. Εάν μετά από το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, η μοτοσυκλέτα ενός αναβάτη δεν μπορεί να ξεκινήσει, οι κριτές εκκίνησης μπορούν να τον βοηθήσουν, σπρώχνοντας τον στο πλάι της πίστας, μέχρι να ξεκινήσει η μοτοσυκλέτα του. Εάν μετά από αρκετές προσπάθειες η μοτοσυκλέτα δεν ξεκινήσει, τότε με την επιτήρηση ενός κριτή θα οδηγηθεί στον διάδρομο των pits όπου οι μηχανικοί του μπορούν να την επισκευάσουν ή ο αναβάτης μπορεί να αλλάξει μοτοσυκλέτα.

18. Μετά την διέλευση όλων των αναβατών από την έξοδο των pits ο υπεύθυνος κριτής εξόδου, θα επιτρέψει την έξοδο ώστε να ξεκινήσουν όσοι αναβάτες βρίσκονται ακόμη στον διάδρομο των pits.

19. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου από τον αναβάτη που προηγείται, δεν επιτρέπεται σε κανέναν αλλαγή μοτοσυκλέτας, εκτός εάν διακοπεί ο αγώνας.

20. Εάν κατά τη διαδικασία εκκίνησης προκύψει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια, ο υπεύθυνος για την εκκίνηση κριτής θα βγει με κόκκινη σημαία και θα ανάψει κόκκινα φώτα. Κατά την διαδικασία αυτή, οι αναβάτες θα σβήσουν τους κινητήρες τους και ένα μηχανικός για κάθε αναβάτη, επιτρέπεται να έρθει στην σχάρα εκκίνησης. H διαδικασία εκκίνησης θα ξεκινήσει και πάλι από με την επίδειξη πινακίδας 1’ (ενός) λεπτού, οι αναβάτες θα πραγματοποιήσουν ένα γύρο προθέρμανσης και η διαδρομή του αγώνα θα μειωθεί κατά ένα γύρο.

21. Για κάθε παράβαση των διαδικασιών του ανωτέρω άρθρου ο υπαίτιος αναβάτης θα κληθεί να πραγματοποιήσει ποινή Ride through σύμφωνα με το άρθρο 011.7.5.

011.7.4 Βρόχινοι και Στεγνοί Αγώνες

Όλοι οι αγώνες χαρακτηρίζονται είτε βρόχινοι είτε στεγνοί. Στη σχάρα εκκίνησης πρέπει να αναρτηθεί μια πινακίδα που να αναγράφει τη φύση του αγώνα. Εάν δεν αναρτηθεί τέτοια πινακίδα τότε αυτομάτως ο αγώνας θεωρείται στεγνός.

ΣΤΕΓΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ : Κάποιος αγώνας που έχει χαρακτηρισθεί στεγνός θα διακοπεί από τον Αλυτάρχη εφόσον, βάσει των κλιματολογικών συνθηκών που επηρεάζουν την επιφάνεια του οδοστρώματος, είναι πιθανόν οι αναβάτες να θελήσουν να αλλάξουν ελαστικά.

ΒΡΟΧΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ : Κάποιος αγώνας που χαρακτηρίστηκε βρόχινος, που συνήθως ξεκινάει είτε με εναλλασσόμενες συνθήκες είτε βρόχινος δεν θα διακοπεί για κλιματολογικούς λόγους και οι αναβάτες που επιθυμούν να αλλάξουν ελαστικά πρέπει να μπουν και να το κάνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση, όταν ο αγώνας της πρώτης κατηγορίας διακοπεί για κλιματολογικούς λόγους τότε με την επανεκκίνησή του θα θεωρηθεί σαν βρόχινος.

– Σε περίπτωση που όλες οι δοκιμές και ο γύρος προθέρμανσης έγιναν κάτω από στεγνές συνθήκες, τότε περίπτωση που βρέξει πριν από την εκκίνηση του αγώνα θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία :

(Οι δοκιμές ή ο γύρος προθέρμανσης χαρακτηρίζονται από τον Αλυτάρχη σαν βρόχινοι όταν πάνω από το 50% των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί λάστιχα βροχής).

Οι ομάδες που συμμετέχουν στον πρώτο αγώνα της ημέρας θα ειδοποιηθούν ότι μετά από διακοπή 10λεπτών θα δοθεί χρόνος 15 λεπτών για ελεύθερες δοκιμές. Δέκα (10) λεπτά μετά τις ελεύθερες δοκιμές θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκίνησης του αγώνα.

Εάν μετά το τέλος του πρώτου αγώνα οι συνθήκες παραμείνουν βρόχινες θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τον δεύτερο αγώνα και τους υπόλοιπους. στην περίπτωση αυτή όμως οι ελεύθερες δοκιμές των 15λεπτών θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος του προηγούμενου αγώνα.

– Στην περίπτωση που όλες οι δοκιμές γίνουν σε στεγνό οδόστρωμα και βρέξει κατά τη διάρκεια του γύρου προθέρμανσης θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία :

Εάν αρχίσει να βρέχει κατά τη διάρκεια του γύρου προθέρμανσης ο γύρος αυτός θα διακοπεί. Από τη στιγμή που όλοι οι αναβάτες επιστρέψουν στα pits θα γίνει μια 10λεπτη διακοπή. Αυτή η διακοπή θα ακολουθηθεί από 15λεπτες ελεύθερες δοκιμές.

Εάν διακοπεί ο αγώνας λόγω βροχής θα γίνει μια 10λεπτη διακοπή που θα αρχίζει από τη στιγμή που όλοι οι αναβάτες επιστρέψουν στα pits. Αυτή η διακοπή θα ακολουθηθεί από 15λεπτες ελεύθερες δοκιμές. Δέκα(10) λεπτά μετά το τέλος των ελεύθερων δοκιμών θα αρχίσει η κανονική διαδικασία εκκίνησης για το δεύτερο μέρος του αγώνα της κατηγορίας αυτής.

– Σε περίπτωση που όλες οι δοκιμές έγιναν κάτω από βρόχινες συνθήκες θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία για επιπλέον δοκιμές κάτω από στεγνές συνθήκες.

Εάν κατά την διάρκεια του διήμερου οι δοκιμές έγιναν κάτω από στενές συνθήκες και το πρωί του αγώνα στο warm up οι δοκιμές γίνουν σε βρεγμένο οδόστρωμα, κατά την διάρκεια του αγώνα και εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες από στεγνό σε βρεγμένο οδόστρωμα, θα δοθεί χρόνος μόνο για αλλαγή ελαστικών και ρυθμίσεις βρεγμένου αγώνα, διάρκειας 10 λεπτών και όχι ελεύθερες δοκιμές 15λεπτών. Ο Αλυτάρχης μπορεί επίσης να αφαιρέσει μέχρι 15% του συνόλου των γύρων σε προκηρυγμένο βρεγμένο αγώνα από ότι ίσχυε σε στεγνές συνθήκες.

011.7.5 Διαδικασία Ride through

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να ζητηθεί σε ένα αναβάτη να κάνει διέλευση από την pit lane, επιδεικνύοντας του την πινακίδα STOP&GO. O αναβάτης πρέπει να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα του μέσα στην pit lane και να ξαναβγεί στην αγωνιστική διαδρομή μόνον με την υπόδειξη του κριτή. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αναβάτης στον οποίο έχει επιβληθεί η παραπάνω ποινή υπερβεί το όριο ταχύτητας εντός του χώρου των pits ή κριθεί ότι κινήθηκε επικίνδυνα κατά την εκτέλεση της ποινής, η ποινή επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση και δεύτερης παραβίασης του ορίου ταχύτητας, θα επιδειχθεί στον παραβάτη αναβάτη μαύρη σημαία και θα τεθεί εκτός αγώνος.

Σε περίπτωση διακοπής και επανεκκίνησης ενός αγώνα, ο παραπάνω κανονισμός ισχύει. Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα πριν εφαρμοστεί η ποινή αυτή σε ένα αναβάτη, και εφόσον ο αγώνας συνεχιστεί, ο αναβάτης στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή αυτή θα κληθεί να διέλθει από την pit lane κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους του αγώνα.

Μετά την προειδοποίηση στον αναβάτη και την ομάδα του να εκτελέσει την ποινή Ride through, ο Αλυτάρχης επιδεικνύει πινακίδα STOP&GOπου συνοδεύεται με τον αριθμό του αναβάτη, στη γραμμή της αφετηρίας. Εάν ο αναβάτης στον οποίο θα επιδειχθεί η πινακίδα δεν διέλθει από την pit lane στους επόμενους 3 γύρους, του επιδεικνύεται μαύρη σημαία και τίθεται εκτός αγώνος.

Εάν η ποινή αυτή έχει επιβληθεί σε περισσότερους από έναν αναβάτες, θα τους υποδειχθεί να πάνε στο χώρο επιβολής της ποινής ο ένας μετά τον άλλο σε επόμενους γύρους. O αναβάτης που είχε τον καλύτερο χρόνο στις χρονομετρημένες δοκιμές θα εισέλθει πρώτος στα pits για την εφαρμογή της ποινής.

Σε περίπτωση όπου ένας αναβάτης δεν ανταποκριθεί στις οδηγίες για να πραγματοποιήσει την επιβληθείσα ποινή Ride through, πριν από το τέλος του αγώνα (στους δύο τελευταίους γύρους), τότε θα του επιβληθεί ποινή χρόνου 30 δευτερολέπτων που θα προστεθεί στον συνολικό χρόνο που πραγματοποίησε στον αγώνα.

011.8 MEΣA (ΤΡΟΠΟΙ ) ΚΙΝΗΣΗΣ THΣ MOTOΣYKΛETAΣ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μια μοτοσυκλέτα μπορεί να κινηθεί μόνο από τη δική της ενέργεια (την ενέργεια του κινητήρα της), τη μυϊκή δύναμη του αναβάτη της και από τις φυσικές δυνάμεις της βαρύτητας.

011.9 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

 1. 1.Οι αναβάτες πρέπει να υπακούουν τις υποδείξεις των Κριτών που δίνονται με σημαίες, ή φώτα καθώς και τις οδηγίες που δίδονται με πινακίδες.
 2. 2.Οι αναβάτες πρέπει να οδηγούν με υπεύθυνο τρόπο και να μην προκαλούν κίνδυνο στους άλλους αναβάτες και συμμετέχοντες, στην πίστα ή στον διάδρομο των pits. Το όριο ταχύτητας στον διάδρομο των pits καθορίζεται από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε κατά την πρώτη επιθεώρηση της πίστας. Οι αναβάτες πρέπει πάντοτε να τηρούν τους Αθλητικούς Κανονισμούς.
 3. 3.Οι αναβάτες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον την πίστα και τον διάδρομο των pits. Εντούτοις εάν ένας αναβάτης βγει εκτός πίστας, μπορεί να ξαναμπεί σε αυτή από το σημείο που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος Κριτής, ή από σημείο που δεν του δίνει προβάδισμα (πλεονέκτημα) έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων. Οι κριτές μπορούν να βοηθήσουν ένα αναβάτη να σηκώσει την μοτοσυκλέτα του και να την κρατήσουν μέχρι να κάνει κάποιες μικροεπισκευές ή ρυθμίσεις. Οι επισκευές ή ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από τον αναβάτη και μόνον, απαγορευμένης κάθε εξωτερικής βοήθειας. O υπεύθυνος κριτής μπορεί να βοηθήσει τον αναβάτη να ξαναεκκινήσει την μοτοσυκλέτα του.
 4. 4.Εάν ένας αναβάτης δεν μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα, πρέπει να σταθμεύσει την μοτοσυκλέτα του στο ασφαλές σημείο που θα του υποδείξουν οι κριτές.
 5. 5.Εάν ένας αναβάτης αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την προσπάθειά του στις δοκιμές ή στον αγώνα, για τεχνικό ή άλλο λόγο, τότε δεν πρέπει να προσπαθήσει να συνεχίσει την διαδρομή στην πίστα με μειωμένη ταχύτητα, μέχρι να φθάσει στα pits, αλλά θα πρέπει να σπρώξει την μοτοσυκλέτα του έξω από την πίστα και να την σταθμεύσει σε ασφαλές σημείο σύμφωνα με την υπόδειξη του υπεύθυνου κριτή.
 6. 6.Αναβάτες που για οποιοδήποτε λόγο κινούνται με αργό ρυθμό, πρέπει να είναι σίγουροι ότι οδηγούν όσο γίνεται μακρύτερα από τις γραμμές των άλλων αγωνιζομένων.
 7. 7.Οι αναβάτες μπορούν να μπαίνουν στον διάδρομο των pits κατά την διάρκεια του αγώνα για να κάνουν ρυθμίσεις στις μοτοσυκλέτες τους, ή για να αλλάξουν ελαστικά. Αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνονται στον χώρο που προβλέπεται για τους μηχανικούς στον διάδρομο των pits, εκτός από τους αγώνες αντοχής, όπου οι εργασίες μπορούν να γίνονται στους χώρους των ατομικών συνεργείων. O ανεφοδιασμός απαγορεύεται αυστηρά. (εκτός από τους αγώνες αντοχής). Κατά την διάρκεια διαλειμμάτων, σε περίπτωση διακοπής, επιτρέπονται οι εργασίες στους χώρους των ατομικών συνεργείων. Κατά την διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμαστικών και του αγώνα, μοτοσυκλέτα που εισέρχεται στον χώρο των paddock, δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο pit lane και κατόπιν στην πίστα για την συγκεκριμένη διαδικασία (χρονομετρημένα ή αγώνας)
 8. 8.Αναβάτες των οποίων οι κινητήρες σβήνουν στον διάδρομο των pits, μπορούν να πάρουν βοήθεια από τους μηχανικούς τους για να ξαναξεκινήσουν τις μοτοσυκλέτες τους.
 9. 9.Οι αναβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν άλλο άτομο με την μοτοσυκλέτα τους, ούτε να βοηθούν άλλο αναβάτη μέσα στη πίστα.

10. Οι αναβάτες απαγορεύεται να σπρώχνουν ή να οδηγούν την μοτοσυκλέτα τους κατά την αντίθετη φορά κίνησης της διαδρομής, είτε στην πίστα, είτε στον διάδρομο των pits, εκτός εάν αυτό γίνεται με υπόδειξη και εποπτεία υπεύθυνου κριτή.

11. Κανένα σήμα οποιουδήποτε είδους δεν μπορεί να μεταδίδεται από και προς μία κινούμενη μοτοσυκλέτα ή τον αναβάτη της, με σκοπό την προστασία των συστημάτων χρονομέτρησης και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης του αγώνα.

12. H στάση στην πίστα κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα απαγορεύεται.

13. Δοκιμές εκκίνησης κατά την διάρκεια των δοκιμών επιτρέπεται μόνον όταν αυτό είναι ασφαλές και μόνον στον διάδρομο εξόδου των pits.

14. Όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες και οι συνοδοί και βοηθοί τους, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των διοργανωτών του αγώνα, του αλυτάρχη και των βοηθών του και των κριτών και να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο απέναντι σε αυτούς και τους συναθλητές τους, μέσα στον αγωνιστικό χώρο(πίστα) αλλά και εκτός αυτού.

Κάθε παράβαση των παραπάνω, θεωρείται αντιαθλητική συμπεριφορά και τιμωρείται.

Οι Αγωνοδίκες (μετά από αναφορά) έχουν το δικαίωμα να τιμωρήσουν τον αγωνιζόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά ακόμα και με αποκλεισμό από τον αγώνα.

Για αντιαθλητική συμπεριφορά, ο αναβάτης μπορεί να τιμωρηθεί επιπλέον και από την αρχή του αθλήματος εφόσον υπάρχει σχετική αναφορά από τον αλυτάρχη, από άλλο αγωνιζόμενο αναβάτη η από άλλα στελέχη του αγώνα και με παραπομπή του σε πειθαρχική διαδικασία.

011.10 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣTA PITS

Ένας αναβάτης μπορεί να δεχθεί εξωτερική βοήθεια ή να ανεφοδιάσει με καύσιμο τη μοτοσυκλέτα του στη δική του θέση PIT. Γι’ αυτόν το σκοπό δικαιούται να έχει στη διάθεσή του μέχρι τρία άτομα, ανάλογα με τα προβλεπόμενα από τον Ειδικό Κανονισμό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στα άτομα αυτά να κινηθούν έξω από τον χώρο του PIT που καθορίζεται με γραμμές. Αυτοί οι βοηθοί μπορούν να κάνουν επισκευές, ρυθμίσεις και ανεφοδιασμό με καύσιμα. Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός και να υπάρχει πυροσβεστήρας τουλάχιστον 6 κιλών. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω μπορεί να επιβληθούν ποινές.

011.11 ΑΛΛΑΓΗ MOTOΣYKΛETAΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

011.11.1 Αλλαγή μοτοσυκλέτας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής εκδήλωσης, κάθε συμμετέχων αθλητής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μέχρι 2 μοτοσυκλέτες εκτός αν ορίζει διαφορετικά η σχετική προκήρυξη θεσμού ή ο Ειδικός Κανονισμός μεμονωμένου αγώνα.

Ειδικά στους αγώνες Πανελλ. Πρωταθλήματος ΜΟΝΟ ΜΙΑ (1) ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ, αυτή που θα παρουσιάσει ο αθλητής στον Τεχνικό Έλεγχο, με πλαίσιο αναγνωρισμένο από τον αριθμό του μπορεί να χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση που χρειαστεί αλλαγή του πλαισίου, ο αθλητής, ή, η ομάδα του, θα προσκομίσουν το αίτημα για χρήση ανταλλακτικού πλαισίου στον Αλυτάρχη του αγώνα. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία Racing 125/250

011.11.2 Επιτρεπόμενος αριθμός ελαστικών

Ο επιτρεπόμενος αριθμός ελαστικών είναι ελεύθερος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη του σχετικού θεσμού, ή στον ειδικό κανονισμό μεμονωμένου αγώνα.

Ο αριθμός των ελαστικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στους αγώνες Πανελλ. Πρωταθλήματος, είναι ΔΥΟ ΖΕΥΓΑΡΙΑ (για χρονομετρημένες δοκιμές και αγώνα). σε όλες τις κατηγορίες εκτός από την RACING. ΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση βρόχινου αγώνα, ο επιτρεπόμενος αριθμός ελαστικών βροχής είναι ελεύθερος.

011.12 ΔΙΑΚΟΠΗ KAI EΠANΕΚΚΙΝΗΣΗ TOY ΑΓΩΝΑ

011.12.1 Διακοπή του αγώνα

Εάν ο αλυτάρχης αποφασίσει να διακόψει αγώνα εξ αιτίας κλιματολογικών συνθηκών ή άλλη αιτία, στην γραμμή εκκίνησης / τερματισμού ο υπεύθυνος κριτής θα επιδείξει κόκκινη σημαία και με εντολή του αλυτάρχη οι κριτές των σημείων επιτήρησης της διαδρομής θα επιδείξουν επίσης κόκκινες σημαίες.

Ταυτόχρονα θα ανάψουν και τα κόκκινα φώτα. Οι αναβάτες πρέπει να ανακόψουν ταχύτητα αμέσως και να επιστρέψουν στον χώρο των Pit lane. Στο χώρο του Pit lane επιτρέπονται μικροεπισκευές χωρίς την χρήση ανταλλακτικών και απαγορεύεται η αλλαγή ελαστικών. Εξαιρείται η αλλαγή αγώνα από στεγνό σε βρόχινο. Αποτελέσματα του αγώνα θα υπολογιστούν από την ολοκλήρωση του προηγούμενου γύρου.

Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα θα ληφθούν από την στιγμή που κάθε αναβάτης είχε ολοκληρώσει ένα πλήρη γύρο πριν από την επίδειξη της κόκκινης σημαίας.

011.12.2 Επανεκκίνηση αγώνα που είχε διακοπεί:

Εάν από τα αποτελέσματα φανεί ότι έχουν συμπληρωθεί λιγότεροι από τρεις γύροι από τον αναβάτη που ήταν επικεφαλής του αγώνα και από τους άλλους αναβάτες που βρίσκονταν στον ίδιο γύρο με τον επικεφαλής αναβάτη, τότε ο αγώνας ακυρώνεται και πρέπει να επαναληφθεί. Εάν δεν είναι δυνατόν να ξαναξεκινήσει, τότε ακυρώνεται πλήρως και δεν μπορεί να προσμετρήσει στο Πρωτάθλημα ή στα Έπαθλα για τα οποία είχε προκηρυχθεί.

011.12.3 Εάν έχουν συμπληρωθεί τρεις ή περισσότεροι γύροι από τον επικεφαλής αναβάτη όλους τους άλλους αναβάτες που βρίσκονταν στον ίδιο γύρο με τον επικεφαλής, αλλά λιγότερο από τα δύο τρίτα 2/3 της συνολικής διαδρομής του αγώνα, στρογγυλοποιούμενο προς τα κάτω στον πλησιέστερα ακέραιο αριθμό γύρων (ή δύο τρίτα της προγραμματισμένης διάρκειας του αγώνα), τότε ο αγώνας πρέπει να επανεκκινήσει και τα αποτελέσματα των δύο αγώνων να προστεθούν για να προκύψουν τα τελικά αποτελέσματα. Εάν δεν είναι δυνατόν να επανεκκινήσει ο αγώνας, τότε τα προσμετρήσουν τα αποτελέσματα του μέρους του αγώνα μέχρι την διακοπή και θα απονεμηθούν οι μισοί βαθμοί. Παράδειγμα αγώνα 30 γύρων.

Εάν η κόκκινη σημαία επιδειχθεί στον επικεφαλής αναβάτη στον 10ο γύρο του, αφού έχει ολοκληρώσει τον 9ογύρο και όλοι οι άλλοι αναβάτες δεν έχουν ολοκληρώσει τον 9ο γύρο, τότε θεωρείται ότι στον αγώνα πραγματοποιήθηκαν 8 γύροι και το δεύτερο μέρος (υπόλοιπος αγώνας) θα αποτελείται από22 γύρους.

Εάν η κόκκινη σημαία επιδειχθεί στον επικεφαλής αναβάτη και όλοι οι άλλοι αναβάτες που βρίσκονται στον 10ογύρο έχουν συμπληρώσει τον 9ο γύρο, τότε θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν 9 γύροι και ο υπόλοιπος αγώνας θα πρέπει να έχει 21 γύρους.

011.12.4 Εάν από τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων φανεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο τρίτα (2/3, 66,6%) της συνολικής διάρκειας του αγώνα, στρογγυλοποιημένα στον αμέσως πλησιέστερο μικρότερο αριθμό, από τον επικεφαλής αναβάτη και από όλους τους άλλους αναβάτες που βρίσκονται στον ίδιο γύρο, θα θεωρείται ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε και θα απονέμονται οι κανονικοί βαθμοί.

011.12.5 Εάν ένας αγώνας που είχε διακοπεί πρέπει να ξαναξεκινήσει, αυτό πρέπει να γίνει όσο ποιο γρήγορα γίνεται και εφ’ όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες στην πίστα. Αφού οι αναβάτες έχουν επιστρέψει στα pits, ο αλυτάρχης θα ανακοινώσει την ώρα έναρξης της διαδικασίας εκκίνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αργότερα από 20 λεπτά από την στιγμή που είχε επιδειχθεί η κόκκινη σημαία και διακόπηκε ο αγώνας.

011.12.6 H προσωρινή κατάταξη του αγώνα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους αναβάτες πριν από την εκκίνηση του συμπληρωματικού αγώνα.

011.12.7 H διαδικασία εκκίνησης θα είναι ακριβώς ίδια με την εκκίνηση κανονικού αγώνα, με γύρο παρατήρησης, γύρο προθέρμανσης κ.λ.π.

011.12.8 Οι προϋποθέσεις για επανεκκίνηση αγώνα θα είναι οι παρακάτω:

A. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 011.12.2. όπως παρακάτω:

α. Όλοι οι αναβάτες μπορούν να επανεκκινήσουν

β. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να επισκευαστούν όχι όμως να αλλαχθούν. O ανεφοδιασμός επιτρέπεται.

γ. Οι γύροι θα είναι ίδιοι με τον αρχικό αγώνα που έχει προκηρυχθεί.

δ. Οι θέσεις στην σχάρα εκκίνησης θα είναι οι ίδιες με αυτές του αρχικού αγώνα.

B. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 011.12.3. όπως παρακάτω:

α. Μόνον οι αναβάτες που έχουν καταταγεί στον αγώνα που διακόπηκε μπορούν να επανεκκινήσουν

β. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να επισκευαστούν όχι όμως να αλλαχθούν. O ανεφοδιασμός επιτρέπεται.

γ. O αριθμός των γύρων ή η διάρκεια του αγώνα που υπολείπεται θα είναι ο αριθμός των γύρων ή η διάρκεια που απαιτούνται για να συμπληρωθεί ο αρχικός αγώνας.

δ. Οι θέσεις στην σχάρα εκκίνησης θα βασίζονται στην κατάταξη που προέκυψε κατά την διακοπή του αγώνα.

ε. Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα θα βασίζονται στα αποτελέσματα που είχε κάθε αναβάτης που κατετάγη σε κάθε αγώνα και θα αθροίζονται. Oι αναβάτες που συμπλήρωσαν ένα ίδιο αριθμό γύρων, θα κατατάσσονται σύμφωνα με τον συνδυασμένο χρόνο κάθε αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα αποτελέσματα του τελευταίου αγώνα είναι τα καθοριστικά.

011.13 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

011.13.1 Αγώνες με ομαδική εκκίνηση

Όταν ο επικεφαλής αναβάτης έχει συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό γύρων, θα του επιδειχθεί η καρό σημαία από ένα υπεύθυνο κριτή που βρίσκεται στην γραμμή τερματισμού στο επίπεδο της πίστας. H καρό σημαία θα συνεχίσει να επιδεικνύεται και σε όλους τους αναβάτες που ακολουθούν. Όταν η καρό σημαία επιδειχθεί στον επικεφαλής αναβάτη, απαγορεύεται η έξοδος άλλου αναβάτη από τα pits για να φθάσει στην πίστα. Για τον λόγο αυτό μόλις επιδειχθεί η καρό σημαία κλείνει η έξοδος των pits και ένας κριτής με κόκκινη σημαία παραμένει στην έξοδο.

Εάν ο επικεφαλής αναβάτης πλησιάζει αργότερους αναβάτες κατά τον τελευταίο γύρο πριν από την γραμμή τερματισμού, οι κριτές εκκίνησης και τερματισμού θα επιδείξουν στον επικεφαλής και στους άλλους αναβάτες ταυτόχρονα την καρό σημαία τερματισμού και την μπλε σημαία. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας τερματίζει για τον επικεφαλής αναβάτη, ενώ για αυτούς που πέρασαν την γραμμή τερματισμού, πριν τον επικεφαλής αναβάτη, ο αγώνας συνεχίζεται και θα πρέπει να συμπληρώσουν τον τελευταίο γύρο και να πάρουν σημαία τερματισμού.

011.13.2 Σε περίπτωση τερματισμού δύο ή περισσοτέρων ταυτόχρονα αναβατών, νικητής θα είναι ο αναβάτης του οποίου ο εμπρόσθιος τροχός της μοτοσυκλέτας έχει περάσει πρώτος την γραμμή τερματισμού.

011.13.3 Σε περίπτωση που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από αυτούς που περιγράφονται στο άρθρο011.12.1. δοθεί σήμα τερματισμού του αγώνα πριν η μοτοσυκλέτα του επικεφαλής αναβάτη συμπληρώσει τον προγραμματισμένο αριθμό γύρων ή χρόνο, ο αγώνας θα θεωρείται ότι έχει τελειώσει όταν η επικεφαλής μοτοσυκλέτα έχει περάσει την γραμμή τερματισμού πριν από το σήμα τερματισμού. Εάν το σήμα τερματισμού καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο, ο αγώνας θα θεωρείται ότι έληξε την στιγμή που θα έπρεπε να τελειώσει.

011.13.4 H κατάταξη θα βασίζεται στην σειρά με την οποία οι αναβάτες πέρασαν την γραμμή τερματισμού και τον αριθμό των γύρων που πραγματοποίησαν.

011.13.5 Για να θεωρηθεί ότι ένας αναβάτης ολοκλήρωσε τον αγώνα και να συμπεριληφθεί στον πίνακα τερματισάντων, θα πρέπει να έχει:

α. Συμπληρώσει το 75% της απόστασης που κάλυψε ο νικητής

β. Να έχει περάσει από την γραμμή τερματισμού μέσα σε πέντε λεπτά μετά τον νικητή.

011.14 XΩPOI ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Κανένας αναβάτης δεν επιτρέπεται να εισέλθει στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης, εκτός εάν προτίθεται παραλάβει ή να μετακινήσει την μοτοσυκλέτα του όπως περιγράφεται στον Συμπληρωματικό Κανονισμό του αγώνα, ή εκτός εάν έχει γραπτή εξουσιοδότηση από τον Αλυτάρχη του αγώνα που θα περιγράφει ακριβώς τους λόγους που του επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

Με εξαίρεση τα μέλη του Συμβουλίου Αγωνοδικών, τον Αλυτάρχη, τους Τεχνικούς Εφόρους και τους υπεύθυνους για την επιτήρηση και φύλαξη του χώρου κανείς δεν επιτρέπεται να εισέλθει στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν έχει έγγραφη και υπογραμμένη εξουσιοδότηση από τον Αλυτάρχη.

Μετά το τέλος του αγώνα όλες οι μοτοσυκλέτες, που έχουν τερματίσει πρέπει να παραμείνουν στην διάθεση των Τεχνικών Εφόρων για 30 λεπτά στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης. Δεν μπορούν να μετακινηθούν από τον χώρο χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Αγωνοδικών.

011.15 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ

Το κόστος για κατάθεση ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλον ταισύμφωνα με τον δικαιοδοτικό κανονισμό ή/και τον ειδικό κανονισμό και να συνοδεύονται από το προβλεπόμενο από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε παράβολο.

Όλες οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται και να υπογράφονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο.

Εάν η ένσταση απορριφτεί τότε το ποσό της ένστασης που κατέβαλε ο ενιστάμενος αποδίδεται στην Ομοσπονδία. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή τότε το παράβολο θα επιστραφεί στον ενιστάμενο. Το κόστος για κατάθεση έφεσης, είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

011.15.1 Όστις Ενστάσεων Επί Τεχνικών Θεμάτων

Το κόστος για κατάθεση ένστασης επί τεχνικών θεμάτων είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον δικαιοδοτικό κανονισμό της ΔOM, τον ειδικό κανονισμό και να συνοδεύονται από το προβλεπόμενο από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε παράβολο.

Όλες οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται και να υπογράφονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο.

Σε περίπτωση ένστασης επί Τεχνικού θέματος, όπου απαιτείται η αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση μιας μοτοσυκλέτας, ο ενιστάμενος οφείλει να καταθέσει σαν εγγύηση το κόστος της εργασίας του μηχανικού καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για την εξέταση της ένστασης.

Το ποσό αυτό ορίζεται από τους αγωνοδίκες και στην περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό αυτό επιστρέφεται στον ενιστάμενο, ενώ αν απορριφθεί, αποδίδεται στον συμμετέχοντα που δικαιώθηκε.

Ο μηχανικός που θα κάνει την εργασία είναι υποχρεωμένος να εκδώσει σχετικό τιμολόγιο. Στην περίπτωση που με απόφαση των Αγωνοδικών, απαιτηθεί αυτεπάγγελτος τεχνικός έλεγχος μοτοσυκλέτας, τα έξοδα της αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης, βαρύνουν αποκλειστικά τον συμμετέχοντα, οδηγό ή ιδιοκτήτη αυτής.

Το κόστος για κατάθεση έφεσης, είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

011.15.2 Προθεσμίες Υποβολής Ενστάσεων-Εφέσεων

Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα και μόνο θέμα.

Ενστάσεις για τεχνικά θέματα υποβάλλονται 30 λεπτά μετά την λήξη των αγώνων. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται 30 λεπτά μετά την δημοσίευση τους. Ενστάσεις κατά συμμετοχής αναβάτη, ή μοτοσυκλέτας που έχει δηλωθεί, υποβάλλονται πριν την εκκίνηση των χρονομετρημένων δοκιμών.

Πρόθεση Έφεσης ασκεί ο ενδιαφερόμενος 30 λεπτά μετά την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών, επί τόπου και Έφεση ασκείται 5 μέρες μετά την υποβολή Πρόθεσης Έφεσης.

011.16 ΒΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ

Όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική Προκήρυξη των αντιστοίχων θεσμών.

011.17 ΡΕΚΟΡ ΓΥΡΟΥ

Είναι η καλύτερη επίδοση που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα ο χρόνος γύρου υπολογίζεται από τον χρόνο δύο διαδοχικών διελεύσεων από την γραμμή χρονομέτρησης.

011.18 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μηχανήματα χρονομέτρησης

Για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους οι χρονομέτρες ενός αγώνα πρέπει, ανάλογα με τον αγώνα, να χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω συσκευές:

011.18.1 Ένα ειδικό σύστημα χρονομέτρησης με ατομικούς αισθητήρες (sensors) σταθερά προσαρμοσμένους σε κάθε μοτοσυκλέτα σε συνδυασμό με πακτωμένη κεραία καταγραφής διελεύσεων (loop) και ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα (Software) έκδοσης αποτελεσμάτων

011.18.2 Ένα πολύ καλό χρονόμετρο με ενδείξεις ακριβείας 1/5 ή 1/10 του δευτερολέπτου, με διπλό μηχανισμό βελόνας στιγμιαίας ένδειξης (split stop) συγχρονισμένο με την ώρα του αγώνα.

011.18.3 Μια αυτόματη συσκευή συγχρονισμένη με την ώρα της ημέρας και με ακρίβεια εγγραφών 1/100 του δευτερολέπτου. Για τις συσκευές αυτού του είδους απαιτείται ένα πιστοποιητικό, που όχι μόνο πιστοποιεί την ακρίβεια χρονομέτρησης, αλλά και την απόδοση σαν μια συνολική μονάδα που θα λειτουργήσει κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες είναι κατάλληλη. Γενικά απαιτείται σε περιπτώσεις επίτευξης επιδόσεων (ρεκόρ).

011.18.4 O χρονομέτρης ενός αγώνα πρέπει να διαθέτει ένα εφεδρικό χρονόμετρο (βλέπε αρθ. 011.18.2) ώστε να ελέγχει τις εγγραφές των συσκευών που χρησιμοποιούνται.

011.18.5 Οι παραπάνω αναφερόμενες συσκευές πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ακριβείας που να έχει εκδοθεί από επίσημο αντιπρόσωπο ή εθνικό ινστιτούτο χρονομέτρησης. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερα στη διετία πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι συσκευές αυτές.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδέχονται οποιοδήποτε σύστημα χρονομέτρησης το οποίο έχει εγκριθεί από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Νο 1/2019

ΕΝΔΥΣΗ

Οι αθλητές είναι υποχρεωτικό να φοράνε ολοκληρωμένη δερμάτινη φόρμα με πρόσθετο δέρμα και αφρώδες υλικό σε καίρια σημεία επαφής, γόνατα, αγκώνες, ώμους, γοφούς και να συμμορφώνονται με την οδηγία EN1621-1:2012.

Οι αθλητές πρέπει να φοράνε δερμάτινα γάντια και μπότες, που μαζί με τη φόρμα παρέχουν πλήρη κάλυψη από το λαιμό και κάτω.

Υποκατάστατα του δέρματος επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, αρκεί να ελεγχθούν από τον Τεχνικό υπεύθυνο.

Η χρήση προστατευτικών για θώρακα και πλάτη είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχουν σήμανση και να συμμορφώνονται με τις παρακάτω οδηγίες:

a) Ηπροστασίαπλάτης EN1621-2, CB (“central back”) or FB (“full back”) Level 1 or 2.

b) Η προστασία στήθους/θώρακα θα πρέπει να είναι:

a) “Fullchestprotectors” (προστατευτικό σε ένα κομμάτι) και “Dividedchestprotectors” (προστατευτικό που αποτελείται από δύο μισά).

Όλοι οι τύποι προστασίας θώρακα θα πρέπει να καλύπτουν κατά το ελάχιστο, περιοχή όχι μικρότερη από 230cm² b) Επιτρέπονται μόνο προστατευτικά και σε συμμόρφωση με την οδηγία prEN 1621-3 (levelor 2).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Νο 2/2019

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Οι αθλητές στην σχάρα της εκκίνησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΜΟΝΟ φορητές γεννήτριες κατά την διαδικασία, προκειμένου να διατηρήσουν την θερμοκρασία των ελαστικών τους και με μέγιστο  ΤΡΙΑ  κιλοβάτ (3 kv) ανά αναβάτη. Τα καλώδια παροχής ρεύματος στην σχάρα της εκκίνησης ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ καθώς επίσης και οι προεκτάσεις (μπαλαντέζες).

Η νέα διάταξη θα εφαρμοστεί ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ για τους πρώτους αγώνες, ώστε οι αθλητές να προετοιμαστούν καταλλήλως και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 1/9/2019.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ No 3/2019 ΟΡΕΝ- ROOKIE

Οι αθλητές που κατά το 2018 είχαν δηλώσει συμμετοχή στην κατηγορία ΟΡΕΝ και επιτυγχάνοντας το 107% του πρώτου της κατηγορίας που αντιστοιχούσε η μοτοσυκλέτα τους, είχαν προαχθεί και είχαν συμμετάσχει σε πρωταθληματική κατηγορία, μπορούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία ΟΡΕΝ για το 2019.

Όποιος αθλητής δεν έχει δηλώσει συμμετοχή στις κατηγορίες SUPERSPORT και SUPERBIKE κατά το παρελθόν και δηλώσει πρώτη φορά κατά το 2019 (πρωτοεμφανιζόμενος-ROOKIE) και δεν μπορέσει να επιτύχει χρόνο ίσο, ή μικρότερο του 110% του πρώτου της κατηγορίας που συμμετέχει, να έχει δικαίωμα -προαιρετικά- να συμμετάσχει στην κατηγορία ΟΡΕΝ με θέση εκκίνησης αυτή που αντιστοιχεί στο χρόνο που πέτυχε κατά τις δοκιμές της κατηγορίας που δήλωσε (SS ή SBK).

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2019

Τεχνικός Κανονισμός Αγώνων Ταχύτητας Μοτοσυκλετών 2019

 

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events