Νέος τιμοκατάλογος 2022 – KTM STREET – ασφάλτινες μοτοσυκλέτες

Νέος τιμοκατάλογος λιανικής της εταιρίας KTM,  για τις ασφάλτινες μοτοσυκλέτες του 2022.

Ο νέος τιμοκατάλογος θα έχει ισχύ από 1.6.2022 και καταργεί κάθε προηγούμενο.

Νέος τιμοκατάλογος ΚΤΜ OFFROAD MY23 – χωμάτινες μοτοσυκλέτες 2023