Νέος τιμοκατάλογος KTM 2021 STREET – και 2022 για τα μοντέλα OFFROAD

Νέος  λιανικής της εταιρίας KTM,  για το 2021 ο οποίος περιέχει όλα τα νέα μοντέλα της εταιρίας, με προσθήκη των χωμάτινων μοντέλων του 2022, καθώς και τις ανακοινωμένες αλλαγές στις τιμές συγκεκριμένων ασφάλτινων μοντέλων.

Ο νέος τιμοκατάλογος έχει ισχύ από 17.5.2021.