Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2018
Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε στις 23 Ιανουαρίου 2018 για το 2018, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MOTOCROSS (ΜΧ) αποτελούμενο από 7 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MOTOCROSS 2018
Πρόγραμμα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2018 αποτελούμενο από 7 αγώνες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1ος 17-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Λ.Α.Μ.Σ ΣΕΡΡΕΣ ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-OPEN-MX65-MX85
2ος 3-4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. ΑΡΓΟΣ ΜΧ PARK ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-OPEN-MX65-MX85
3ος 31 ΜΑΡΤΙΟΥ –1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ο.Φ.Μ.Γ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-OPEN-MX65-MX85-QUAD-QUAD B
4ος 14-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Α.Μ.ΛΕ.Χ. Α.Σ. ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-OPEN-MX65-MX85-QUAD-QUAD B
5ος 28-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. ΔΟΥΝΕΪΚΑ ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-OPEN-MX65-MX85-QUAD-QUAD B
6ος 12-13 ΜΑΪΟΥ Α.Λ.Μ.Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-OPEN-MX65-MX85-QUAD-QUAD B
7ος 16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ Θ.Α. Θ.Α. ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-OPEN-MX65-MX85-QUAD-QUAD B

ΠροκήρυξηΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α'

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (ΜΧ) προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

– ΜΧ1 : Πρωτάθλημα για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς  21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό  290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη)

ΜΧ2 : Πρωτάθλημα για αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς  21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη)

ΜΧ2Τ : Πρωτάθλημα για αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς  21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2 .

ΜΧ65 : Πρωτάθλημα για αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε.  (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη)

ΜΧ85 : Πρωτάθλημα για αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ)  ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη)

ΟΡΕΝ : Κύπελλο για αθλητές γεννημένους από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς  21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε  (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη)

QUAD : Πρωτάθλημα για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων και με κυβισμό 300 – 550 κ.ε. 2Τ & 4Τ. Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. (5 αγώνες από 2 σκέλη)

QUAD Β: Κύπελλο για αθλητές 16 ετών και άνω (η επιλογή της κατηγορίας είναι προαιρετική και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν οι κυπελούχοι των προηγούμενων ετών όπως και όσοι αθλητές έχουν καταταχθεί στην 6άδα της τελικής βαθμολογίας της κατηγορίας QUAD οποιουδήποτε έτους). Μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων και με κυβισμό 300 – 550 κ.ε. 2Τ & 4Τ. Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. (5 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία QUAD, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην QUAD

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75€ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD-QUAD B και στα 5 € για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85.

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία (εκτός ΜΧ2-ΜΧ2Τ και Quad-Quad B).

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές – κάτοχοι αθλητικών δελτίων (license) χωρών-μελών των FIM-FIME, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο της Ελλάδος, δεν βαθμολογούνται.

Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε σκέλος. Ο Τεχνικός Έλεγχος, ο έλεγχος εξακρίβωσης και οι δοκιμές για τον αγώνα, θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1Η 25 11Η 10
2Η 22 12Η 9
3Η 20 13Η 8
4Η 18 14Η 7
5Η 16 15Η 6
6Η 15 16Η 5
7Η 14 17Η 4
8Η 13 18Η 3
9Η 12 19Η 2
10Η 11 20Η 1

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα. Οι απονομές επάθλων σε κάθε αγώνα θα αφορούν τον αγώνα και όχι κάθε σκέλος, σύμφωνα με την βαθμολογία του αθλητή στα 2 σκέλη συνολικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προσμετρά το καλύτερο αποτέλεσμα, αν η ισοβαθμία συνεχίζεται προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου σκέλους

Προς αποφυγή αθέμιτων εξελίξεων στην τελική έκβαση της βαθμολογίας, για να προσμετρήσει η βαθμολογία ενός αγωνιζόμενου στην τελική βαθμολογία θα πρέπει ο αγωνιζόμενος να έχει συμμετάσχει σε 2 αγωνιστικές συναντήσεις τουλάχιστον.

Οι βαθμοί των αθλητών των κατηγοριών ΜΧ2Τ και Quad B ΔΕΝ αθροίζονται στη βαθμολογία σωματείων.

Προκήρυξη Π.Π.ΜΧ 2018 – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α’
α) Αναπροσαρμογή παραβόλου συμμετοχής
Τα παράβολα συμμετοχής για το Π.Π.ΜΧ 2018 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
Στα 85 EURO για τις κατηγορίες MX1, MX2, OPEN, QUAD, QUAD-B
Στα 20 EURO για τις κατηγορίες MX65, MX85, MX2T

β) Οι αθλητές ή οι συνοδοί τους κατά τον τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να προσκομίζουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της μοτοσυκλέτας.
Ήτοι : Τιμολόγιο αγοράς (για τις μοτοσυκλέτες που είναι αγορασμένες στην Ελλάδα), χαρτιά τελωνείου (γι αυτές που είναι αγορασμένες στο εξωτερικό), άδεια κυκλοφορίας (γι αυτές που έχει εκδοθεί πινακίδα κυκλοφορίας).
Κατά την πρώτη συμμετοχή τους με τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα οι αθλητές υποχρεούνται να έχουν τα πρωτότυπα έγγραφα καθώς και μια φωτοτυπία αυτών.

Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω, ο αθλητής θα συμπληρώνει και υπογράφει ειδικό έντυπο κατά τον Τεχνικό Έλεγχο (το έντυπο θα διατίθεται από το σωματείο Οργανωτή) με το οποίο θα βεβαιώνει ότι η μοτοσυκλέτα με την οποία συμμετέχει στον αγώνα, βρίσκεται νόμιμα στην κατοχή του.

Related Posts