Ακυρώθηκαν τα δοκιμαστικά FP3 λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών

Ακυρώθηκε η 12η ειδική του Dakar 2018 λόγω καιρικών συνθηκών

Ακυρώνεται η 9η ειδική λόγω κακών καιρικών συνθηκών