Οι σκληρότερες πτώσεις του X-Fighters 2016

Ο Moore παίρνει τον τίτλο του X-Fighters 2015 – Video

Μια κλάση ανώτερος ο Pagès που θριαμβεύει στο X-Fighters της Πρετόρια