Πρόγραμμα και ώρες του Βαλκανικού και του 3ου & 4ου Αγώνα Παν. Πρωτ. Ταχ. Στις ΣΕΡΡΕΣ – 21-22 και 23 Οκτωβρίου – Ώρες των δοκιμαστικών και των Αγώνων

Πρόγραμμα και ώρες του Βαλκανικού και του 3ου & 4ου Αγώνα Παν. Πρωτ. Ταχ. Στις ΣΕΡΡΕΣ – 21-22 και 23 Οκτωβρίου – Ώρες των δοκιμαστικών και των Αγώνων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 3ου & 4ου Αγώνα Παν. Πρωτ. Ταχ. ΣΕΡΡΕΣ – 21-22 και 23 Οκτωβρίου 2022, πως και τι …

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner