Ο Toby Price κέρδισε την 10η ειδική και το Dakar 2019 – Ανασκόπηση 10ης ειδικής

Ο Michael Metge κερδίζει την 9η ειδική – Ανασκόπηση 9ης ημέρας Dakar 2019

Ο Matthias Walkner κερδίζει την 8η ειδική – Ανασκόπηση 8ης ημέρας Dakar 2019

Ο Sunderland κερδίζει την 7η ειδική –  Ανασκόπηση 7ης ημέρας Dakar 2019

Ο Pablo Quintanilla κερδίζει την 6η ειδική – Ανασκόπηση 6ης ημέρας Dakar 2019

Ο Sam Sunderland κερδίζει την 5η ειδική στο Dakar 2019 – Ανασκόπηση 5ης ημέρας Dakar 2019

Ο Ricky Brabec κερδίζει την 4η ειδική στο Dakar 2019 – Ανασκόπηση 4ης ημέρας Dakar 2019

Ο Xavier de Soultrait κερδίζει την 3η ειδική στο Dakar 2019 – Ανασκόπηση 3ης ημέρας Dakar 2019

Ο Matthias Walkner κερδίζει την 2η ειδική στο Dakar 2019 – Ανασκόπηση 2ης ημέρας Dakar 2019

Ο Joan Barreda κερδίζει την 1η ειδική – Ανασκόπηση 1ης ημέρας Dakar 2019

Dakar 2019 – Ημέρα 0 – Όλοι έτοιμοι για την εκκίνηση – Video – Photo